عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
درخت تصمیم C4.5 مبتنی بر تابع هزینه ماشین بردار پشتیباننیما صالحی مقدمیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۸۹/۰۵/۱۰
تبلیغات مجازی در ویدئوی فوتبال مبتنی بر نقاط همگراییوحید بابایی کاشانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۸۹/۰۷/۱۵
طبقه بندی با استفاده از قانون جاذبهشفیق پارسازادکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۰/۰۵/۲۳
انتخاب و ترکیب بردارهای ویژگی در حوزه تبدیلسهیلا اشکذری طوسیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۰/۰۶/۱۴
توصیف داده بردار پشتیبان متمایل به مرکز جاذبهیونس اله یاریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۰/۰۶/۱۴
بهبود پروتکل های انتقال در شبکه های VOIPافسانه زحمت کشکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۸
ارائه یک روش توزیع شده به منظور مدیریت حرکت در شبکه های نسل جدید با استفاده از SIPفهیمه اکبریکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۰
استنتاج مقیاس پذیر بر روی پایگاه دانش پویای مبتنی بر RDFS/OWLمجید سازوارکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۰/۰۶/۳۰
خلاصه‌سازی مبتنی بر محتوای ویدئوی فوتبال در ویدئوی انکود شده‌ی MPEGوحید کیانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۰/۰۶/۳۰
طراحی کپتچای تصویری معناییمریم مهرنژادکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
هم ترازی چندگانه توالی های پروتئینی براساس ساختار خانواده پروتئینسروناز حمیدیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تشخیص ندولهای ریوی درتصاویررادیوگرافی قفسه سینهالهه سلیمانپورکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۰/۰۶/۳۱
خوشه بندی متن با استفاده از مفهوم همسایگی و شباهت معناییملیحه دانشکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۰/۰۶/۳۱
ارزیابی کیفی تصاویر شبکیه و غربالگری خودکار عارضهی شبکیه دیابتی، مبتنی بر تبدیلات موجک هندسیسیده الهه ایمانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۰/۰۷/۰۱
حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی با استفاده از الگوریتم های تکاملیطاهر ره گویکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۰/۰۹/۲۲
یادگیری Q فازی فاصله ای برای حل مساله سیستم آونگ وارونهسیدمرتضی هاشمیانکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۰/۰۹/۲۲
ارزیابی انحنای عروق با کمک تبدیل کانتورلتفرنوش قدیریکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۰/۱۱/۱۶
طبقه بند چندکلاسی مقیاس پذیرمبتنی بر پیچیدگی داده هاحمید رضا غفاریدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۰/۱۲/۲۵
خوشه‌بندی شبه‌ناظر مقید در شبکه‌های خودسازمانده پویاامین اله یارکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۳/۲۸
تخمین تابع مشاهده در فیلتر پارتیکل با استفاده از الگوریتم میانگین حداقل مربعات کرنلیحمیده حائریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۴/۲۵
تقطیع عروق کنژ چشم با استفاده از تبدیل رادونسیدمحسن ذبیحیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۱/۰۴/۲۵
گسسته سازی صقت های عددی در داده های جریانی در حضور تغییر مفهومالهام منوچهریکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۱/۰۴/۲۵
سیستم مبادله اطلاعات امن مبتنی بر پنهان نگاریسعید آهون منشکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۱/۰۵/۰۳
نرون وفقی مبتنی بر حداقل مربعات در حوزه کرنل با رشد محدودزهرا خندان خادم الرضاکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۵/۱۶
ارایه یک روش جدید برای تولید پیکره های موازی انگلیسی فارسیسیداحمد جکیان طوسیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بهبود ترجمه ماشینی آماری انگلیسی– فارسی با استفاده از اطلاعات زبان شناسیرضا سعیدیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۱/۰۶/۰۱
طراحی یک سیستم طبقه بند مبتنی بر گوناگونی رفتاریمحمدمهدی سالخورده حقیقیدکتری(PhD)واحدیان مظلوم۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ارائه روشی برای کاهش انسداد درخواست ها در محاسبه مسیر انتها به انتها در شبکه های چند دامنه ایفاطمه بنایی هروانکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۲۹
استنباط تقریبی بر روی شبکه بیزی ترکیبیمحدثه دلاوریانکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تخمین خودکار اسکلت با استفاده از داده های سیستم های ضبط حرکتشهره حدادانکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۱/۰۷/۰۹
تلفیق توصیفگر داده ماشین بردار پشتیبان یک کلاسینشاط صالحیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۷/۱۰
ارائه الگوریتمی جهت بهبود کیفیت سرویس جریان های ترافیکی حساس به تاخیر درشبکه اینترنتمهسا پورولیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۱/۰۷/۱۲
تشخیص نواحی دارای عروق خونی غیرطبیعی در شبکیه با استفاده از ویژگی‌های بافتمریم وطن پرستکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۱/۰۷/۱۳
کنترل خط‌سیر بازوی رباتیکی به‌وسیله ی کنترلر PID و ANFIS اصلاح شدهمهدی نادریکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
یک الگوریتم ژنتیک نش برای بسته بندی دوبعدی بهمراه معیار جدید برای ارزیابی کیفیتمحمدتقی غم شکنکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۱/۰۷/۱۵
یک متد محلی بهبود یافته برای تطبیق تصاویر استریوراضیه موری یامیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۱/۰۷/۱۵
یادگیری ساختار بیز با توجه به وجود داده های جریانیامید کیوانیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۷/۲۳
تشخیص معایب در سطوح شفاف با کنتراست کمسروناز میلانی زادهکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۱/۰۹/۱۲
تشخیص خودکار خونریزی‌های بیماری رتینوپاتی در تصاویر رنگی شبکیه چشمسارا دانشورکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۱/۰۹/۱۵
توصیه‌گر موسیقی مبتنی بر یادگیری شبه‌ناظر برخطفرج اله منصوریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۰۹/۲۴
طراحی سیستم توصیه‌گر ترکیبی با استفاده از تکنولوژی‏های وب معنایی و شبکه اجتماعیمحسن عباسیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۱/۱۰/۲۰
کنترل دسترسی به رسانه مبتنی بر سیستم‌های حدنصاب در شبکه‌های ‌بی‌سیم چندگامهغلامحسین اکباتانی فرددکتری(PhD)منصفی۱۳۹۱/۱۰/۲۷
استنتاج مبتنی برمورد انطباق پذیر با استفاده از روش های یادگیری ماشینمنصوره شریفیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۱/۱۱/۰۱
تعلیم ساختار شبکه های بیزی از داده هاکبری اطمینانیدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۱/۱۱/۰۴
معناگرایی در ارزیابی خودکار خلاصه سازهای ماشینی فارسی با بهره گیری از شبکه واژگاناحمد استیریکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۱/۱۱/۱۴
بازسازی وضوح برتر تصاویر تک فریمی با استفاده از پایگاه داده کاملسیّده حمیده عرفانیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۱/۱۱/۱۵
به روز رسانی پایگاه دانش توزیع شده مبتنی بر RDFS در برابر حذفحمید اولیائیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۱/۱۱/۱۵
معرفی فیلتر کالمن قیاسی و کاربرد آن در تشخیص تغییرات جمع شونده ی ناگهانیسیدمحمدعلی مجیدی انوریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
طبقه‌بندی مبتنی بر ترکیب ساختاری وزن‌دار فاصله‌هاجواد حمیدزادهدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
طراحی چارچوب ارتباطی امن برای کنتور‏های هوشمند برققربانعلی فروغکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۰۲/۱۵
طبقه‌بندی خطی الگوهای جداناپذیر خطی با مستثنی سازی قیودحسن عباسیدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۲/۰۲/۱۹
فشرده‌سازی تصویر بصورت جهت‌دار با استفاده از تبدیل‌های جدایی‌ناپذیربشرا رجائیدکتری(PhD)پوررضا۱۳۹۲/۰۴/۰۱
: تامین کیفیت سرویس در شبکه هوشمند برق با استفاده از تئوری صف و انتخاب زیرساخت مخابراتی لازممرضیه کیوانلو شهرستانکیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ارائه چهارچوب مسیریابی مبتنی بر اعتماد متمرکز، به منظور تشخیص نود مخرب در شبکه های WSNفاطمه حاجی بابائیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۷
یک ابزار شناسایی و مقاوم سازی برنامه‏ های کاربردی تحت وب در مقابل حملات SQLIزینب لشکری پورکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
طبقه‌بندی برخط داده‌های جریانی غیرایستان و نامتعادل با رویکرد وزن‌دهیعادل قاضی خانیدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۲/۰۶/۲۸
ارائه یک چارچوب معنایی به منظور پیاده سازی stigmergy در محیط‌های چند عاملهزهرا کیوانلوشهرستانکیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
استخراج قوانین انجمنی از جریان‌های داده معناییاشرف السادات حیدری یزدیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
طراحی و پیاده سازی مکانیزم کنترل اضافه بار پیشگیرانه در سرورهای SIPاحمد رضا منتظرالقائمکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تخمین حالت سر برای تشخیص نارسایی‌های چشمیمحسن اصغری امرئیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ارائه یک روش انتشار اعتماد مقیاس پذیر مبتنی بر گروه بندی برای شبکه اعتماد پویافاطمه رحمن عیسیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۲/۰۷/۰۲
استخراج ویژگی برای طراحی یک سیستم خودکار غربالگری بیماری آب‌سیاه با استفاده از ترکیب دو تصویر OCT شبکیهفاطمه فعال حسینی مظلومکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۲/۰۷/۰۹
تشخیص شی مبتنی بر توجه دیداری در تصاویر توام رنگ و عمقمحمدجعفر شکریکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۲/۰۷/۰۹
عنوان : استخراج و توصیف نقاط و نواحی ویژه در تصاویر روشنایی- عمقمحمد مهدی مناف زاده تبریزکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۲/۰۷/۰۹
استفاده از نتایج میانی پرس و جوهای SPARQL در محیط توزیع شده محلیعالیه سعیدیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۲/۰۷/۱۳
پیمانه بندی مبتنی بر گراف هستان شناسی و مشابهت معناییسودابه غفوریانکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۲/۰۷/۱۳
مدیریت دمای پردازنده های چند هسته ای در حالت وجود بار کاری کاملوحید کیخوائیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۲/۰۷/۱۳
ارائه دیواره آتش هوشمند برای کنترل سیستم های اسکادا از طریق اینترنترامین ربانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۰۷/۱۴
ارائه یک قالب کاری جهت مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای با قابلیت چند نخی همزمانباقر سلامیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بهبود همترازی چندگانه لیست های ژنی با وزندهی و همترازی مجدد نواحی تناقضسمیه خاکی یادگارکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۲/۰۷/۱۴
ارائه الگوریتم پویا وآگاه از نرخ ترافیک داده MAC برای شبکه های حسگر بدنیزینب شریفی کیاکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۲/۱۰/۱۱
عنوان :ارائه یک روش شاخص‌گذاری مقیاس پذیر و مبتنی بر موجودیت روی داده های RDFفاطمه عبیریکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
استفاده از خزش متمرکز وب به منظور تقویت فرآیند دستیابی به اسناد وب معناییریحانه امامدادیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
زمانبندی با افراز هارمونیک برای فرایندهای بی درنگ سخت دوره ای در سیستم های چند هسته ایمریم میرزائیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۲/۱۱/۲۷
یک مدل پویا برای ارزیابی ریسک امنیتی اسکادافاطمه خسروی پارساکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۲/۱۱/۲۷
توسعه شبکه‌های بیز با احتمالات فازی برای داده‌های فازیمصطفی قاضی زاده احسائیدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۲/۱۲/۰۶
ماشین یادگیر افزایشی با معماری فشردهمجتبی نیّریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۲/۱۲/۲۵
بکارگیری اعتماد آگاه از اطمینان برای مقابله با توصیه های غیرمنصفانهفرشته ایلانیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۳/۰۱/۳۱
طراحی الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی و تأخیر با قابلیت توزیع بار در شبکه حسگر بیسیم چند سینکیسارا ظفر جعفرزادهکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۲/۱۳
ارائه یک مدل محاسباتی مدیریت اعتماد مبتنی بر اطمینانحسن شاکریدکتری(PhD)قائمی بافقی۱۳۹۳/۰۲/۲۴
طراحی پروتکل مسیریابی بین لایه‌ای با تامین قابلیت‌اطمینان انتها به انتها در شبکه‌های حسگر بی‌سیمسیما آب روشنکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۳/۱۱
تشخیص و جلوگیری از حملات کرم چاله در شبکه های اقتضایی خوشه بندی شدهمعصومه حیدریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۳/۰۳/۱۳
کنترل ازدحام مبتنی بر مدیریت منابع چند گانه در شبکه های حسگر بیسیم چند کلاسهنازبانو فرزانه بهالگردیدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۳/۱۹
روشی مبتنی بر داده های پیوندی برای مهندسی وب با رویکرد قابلیت استفاده مجددصمد پایداردکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۳/۰۳/۲۱
ارائه یک رویکرد مبتنی بر اندازه (متریک) برای ارزیابی کیفیت ذاتی منابع داده های پیوندیبهشید بهکمالدکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۳/۰۳/۲۲
ارائه مدلهای طبقه بندی مقاوم با قابلیت تعمیم پذیری بالا و زمان آموزش پایین روی داده های توام با عدم قطعیتیحیی فرقانیدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
تشخیص و پیشگیری از حملات flooding در پروتکل SIP مبتنی بر تئوری اطلاعاتریحانه حاجی مهدیزاده زرگرکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۶/۲۶
مسیریابی و زمانبندی، مبتنی بر تخمین شبکه های حسگر بیسیمامیرحسین مهاجرزادهدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۶/۲۷
فشرده‌سازی تصاویر عمق با استفاده از موجک‌های هندسی وفقی و غیروفقیمجید یاقوتی جعفرآبادکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ارائه الگوریتم کوانتومی جدید جهت حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدودمحمّد خیراندیشکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ارائه طبقه بند فیشر چگالی گرامحبوبه قاسم پورکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
استخراج و توصیف نقاط کلیدی در تصاویر رنگ-عمق (RGB-D)زهرا رحیمیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بهبود و تسریع تقطیع تصاویر RGBD با استفاده از میدان تصادفی مارکوفطه همدانیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تشخیص خودکار هایپرپلازی داکتال نرمال با استفاده از تصاویر هیستوپاتولوژینجمه نجمیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تشخیص و ردیابی مقاوم عابرپیاده در تلفیق توالی‌های مرئی-مادون‌قرمز با استفاده از تلفیق ویژگی‌های چندگانه براساس الگوریتم AdaBoostفاطمه آقائیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماهاسیدمصطفی مرتضوی کیاکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شناسایی شخصیت افراد از روی صداالناز محمّدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
طراحی یک کپچای مبتنی بر انگاره‌هاسینا رستگارکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
عنوان : تخمین وضعیت بدن انسان مبتنی بر مارکر با استفاده از چند تصویر و بر اساس روشPSO Annealedاشرف شریفیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی‌گرارامین رضوانی خراشادی زادهکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
متراکم سازی و بازسازی سیگنال ECG با استفاده از سنجش فشرده و تبدیل موجکراحله حلاجکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ارائه‌ی روش نقطه‌وارسی‌گیری بدون دیسک برای بازیابی از خطا در سیستم‌های چندپردازنده‌ای نهفته بحرانی-ایمنسیما نوکاریزیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۰۷/۰۱
سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر سهگانه با استفاده از برچسبگذار نقش معنایی لغاتهادی قائمیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۲
پیاده‌سازی سیستم پاسخ‌گوی خودکار سوالات متداول فارسی مبتنی بر هستان‌شناسی و پروفایل های کاربریمرتضی پوررضاشهریکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۳
الگوریتم توزیع شده ی شبه پویای زمانبنذی گرید با قابلیت تعدیل بار محلیهادی بخشایش اولکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۳/۰۷/۰۶
سیستم تشخیص نفوذ همکارانه مبتنی بر بیزلیلی ذوالفقاری پورکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۳/۰۷/۰۶
رتبه بندی بر مبنای تحلیل لینک و محتوا برای نتایج پرسش‌های SPARQLاعظم فیض نیاکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
تخمین دمای هسته با استفاده از شمارنده های کارایی با درنظر گرفتن اثر دمایی همسایگیایمان حسن زاده جعفرآبادیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۳/۰۷/۱۲
همترازی چندگانه فهرست های ژنی با رویکرد دو سویهزهرا کریمیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۳/۰۷/۱۴
ارائه مکانیزم ترغیب همکاری مبتنی بر تئوری بازی ها برای تکرار داده ها در شبکه اقتضائیعلیرضا تجلیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۳/۰۷/۱۵
روشی برای خودپیکربندی در خوشه ای از خدمتگزارهای مجازی به منظور کاهش توان مصرفیامیدرضا باقریکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ابرزمانبند دوراندیش آگاه به انرژی برای سیستم های مشبک محاسباتیحمید سعادت فردکتری(PhD)دلداری۱۳۹۳/۰۷/۲۶
مدل‌سازی سطح بالا و مبتنی بر خصوصیات بارکاری از توان مصرفی محاسباتحمید فدیشه ایدکتری(PhD)دلداری۱۳۹۳/۰۷/۲۶
جمع آوری آگاه از انرژی داده های شبکه حسگر بی سیم در کاربردهای مبتنی بر مهلت زمانی با استفاده از سینک متحرکفرزاد تشتریاندکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ارائه یک روش تشخیص خطاهای روند کنترلی مبتنی بر قابلیت‌های سخت‌افزاری پردازندهجواد یوسفیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۰۸/۰۶
استخراج حقایق از متون فارسی درقالب RDFطوبی فدائی تبریزیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۳/۱۱/۰۱
زمانبندی در محاسبات ابری ترکیبی با حفظ محرمانگی داده هاحمیدرضا ابریشمیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تخمین حالت مبتنی بر یادگیری قیودرضا ایزانلوکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تعیین شدت خودکار آب مروارید پوسته ای، هسته ای و زیرکپسولی خلفی با استفاده از تصاویر slit-lampوجیهه جامیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۳/۱۱/۱۰
مسیریابی مبتنی بر کدینگ شبکه و آگاه از ترافیک در شبکه های بیسیم مشافسانه نوریکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شناسایی فضای طراحی حسگرهای دمایی مبتنی بر نوسان‌ساز حلقه در تهیه‌ی نقشه‌ی دمایی پردازنده‌های چندهسته‌ای مبتنی بر FPGAنوید رحمانی کیاکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۳/۱۲/۱۸
بهبود پروتکل کنترل انتقال ( TCP) برای استفاده در شبکه هوشمند برقمیترا فرشچیانکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۴/۰۲/۲۱
بهبود کیفیت سرویس و کنترل میزان عرضه و تقاضا در شبکه های برق هوشمند (نسل آینده) در شرایط بحرانی افزایش میزان تقاضا در شبکهمرتضی مقدسیانکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۴/۰۳/۰۴
نظرکاوی براساس استخراج و تطبیق الگوهای حسی جملات فارسیسیدمحمد اصغری نکاحکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۴/۰۴/۰۳
ارائه یک الگوریتم انجمن‌یابی مبتنی بر حلقه‌های بیشینه در شبکه‌های اجتماعیاحسان صراف زادهکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۴/۰۴/۱۴
مدیریت دمای یک سیستم تک پردازنده، مبتنی بر FPGA به روش تغییر پویای فرکانسپوریا رئوفی چافیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۴/۰۴/۲۴
ارائه مدل قیمت گذاری پویا مبتنی بر حراج دو طرفه در محاسبات ابریحسین شکیباکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بهبود رأی‌گیرنده‌های نرم‌افزاری برای سیستم‌های نهفته‌ی بحرانی-ایمنمحمّدرضا رضائیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۲۴
جایگذاری و مهاجرت ترافیک-آگاه حسگرهای مجازی در شبکه های حسگر ابریفرحناز فرازستانیانکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدیریت حسگرهای مجازی در شبکه های حسگر ابریعاطفه علیزادهکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۴/۰۶/۲۴
یک روش مبتنی بر احتمالات برای پیش بینی صفحات بتای پروتئین با استفاده از برنامه سازی صحیحمهدیه اقدامیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
ارزیابی پیوندپذیری یک مجموعه داده پیوندی بر اساس سنجه‌های گراف RDFنجمه یاقوتی خراسانیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
استخراج نقشه ی سه بعدی عروق کروئید با استفاده از تصاویر EDI-OCTسیده فاطمه مطلبّیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بازسازی صحنه سه­ بعدی با استفاده از تطبیق صفحات در تصاویر رنگ-عمقمهدی اله داغیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
زمانبندی جریانهای کاری مبتنی بر داده در ابرهای چندگانهنفیسه سویزیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
طراحی الگوی هوش تجاری مبتنی بر آنتولوژی داده های پژوهشی (مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد)مرضیه رئوف نژادکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
شناسایی داده‏های پَرت رگراسیون در حوزه طیفحسین اردشیریکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
طراحی یک سیستم خودکار به منظور شناسایی و طبقه‌بندی اختلالات کیفیت توانمریم معین درباریکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
وزن دهی به نمونه ها بر اساس ساختار هندسی مبتنی بر نمایش تنکاحسان شمس داودلیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
توسعه ی سیستم عامل لینوکس برای پردازنده Microblaze جهت مدیریت دماطیبه حشم دارکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۴/۰۷/۱۴
تابع هزینه ی حداقل مجموع مربعات خطای مبتنی بر دانش پیشینفریبا پاکیزه حاجی یارکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۴/۰۹/۲۳
زمانبندی ماشین های مجازی بصورت انرژی کارا در بستر ابرسیدعلی نجارخیابانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ربایش کار آگاه از دما برای پردازنده‌های چند هسته‌اینسیم ولی پورخنکداریکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تعیین شباهت فرآیندها با استفاده از نگاشت هستان‌نگارساره صادقیان اصلکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
قطعه‌بندی معنایی مدل فرآیند با استفاده از هستان‌شناسیسمیه حسین زادهکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بهبود الگوریتم heft برای زمانبندی جریان های کاریالهام دولخانیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ردگیری مسیر حرکت شی با استفاده از کالمن فیلتر هموار شده احتمالاتیفهیمه فرهیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۴/۱۲/۱۹
رنگ‌آمیزی تصاویر RGB-D با استفاده از مدل تصادفی مارکوفمهلا نجاتیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
برنامه عرضه و تقاضا مبتنی بر بهینه سازی مرکزی در شبکه‌های هوشمند برقبهزاد برآبادیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۱/۲۸
بهبود میزان تاثیرگذاری تکنیک‌های تحمل‌پذیری اشکال نرم‌افزاری با کمک تحلیل ایستا در سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمنسمیه نظام دوستکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۰۵/۰۳
بهبود خزش در برنامه های غنی شده ی تحت وب با بکارگیری مدل مبتنی بر ریسکمحمد جعفرنژادقمیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۰۶/۰۷
مدل اعتماد پویا و آگاه از کیفیت سرویس برای مسیریابی در شبکه MANETمحبوبه مدبرعزیزیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۵/۰۶/۰۸
حذف نویز تصویر و ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ایحجت باقرزاده حسین آبادکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نشانه‌گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و خود-بازیابی جعل در تصویر مبتنی بر ناحیهسیدحسین سلیمانیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تشخیص ربات‌های شناخته شده در بازی های برخط چند کاربره انبوه با استفاده از مقایسه الگوی حرکتی بازیکنانرضا درودیکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۵/۰۶/۲۰
مدل آینده نگر برای سیستم پاسخ به نفوذمحمد قاسمی گلدکتری(PhD)قائمی بافقی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تدوین چارچوب عوامل موثر بر پذیرش شبکه های اجتماعی سازمانی در سازمان هاآرزو نجیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۰۶/۲۶
یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع‌سپاریسعید عباسیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بهبود ارزیابی ریسک امنیتی شبکه‏ های کامپیوتری با استفاده از گراف حمله بیزیالهام اصغریکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارائه یک میدان تصادفی شرطی پنهان جدید با واحدهای ساخت یافته و بررسی کاربرد آن در بخش بندی حروف فارسی/عربی چاپیمصطفی رفیعیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
افزایش کیفیت نگاره فرآیندکاوی با استفاده از نگاره پایگاه دادهشکوفه قالیبافانکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
پیش‌بینی خرابی نرم‌افزاری با استفاده از مدل مخفی شبه مارکوفِ فازیمصطفی حیدریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۰۶/۲۹
حذف مو در تصاویر ملانوما مبتنی بر تبدیل رادون تنکسارا خنده رویکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۵/۰۶/۲۹
حسگری فشرده ویدئو بر پایه نمایش تنک با استفاده همزمان از دو لغت نامهعلی تواناکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۵/۰۶/۲۹
خوشه بندی نیمه ناظر وزنی منیفلد بر پایه ی یادگیری معیار فاصلهامیر عابدیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ردگیری بصری مقاوم با اطلاعات زمینهسیده سعیده غفاریان طباطبائیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۵/۰۶/۲۹
زمانبندی جریان های کاری علمی هم گروه تحت محدودیت های مهلت و بودجه در ابر محاسباتیمحمود رضائیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
طراحی معماری پاسخگویی بار مبتنی بر پروتکل OpenADR با قابلیت تجمیع با سیستم‌های AMI در محیط محاسبات ابریلیدا صفرزادهکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۹
فشرده سازی تصاویر رنگی شبکیه با استفاده از روش بازنمایی تنکشیرین صنعتیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۵/۰۶/۲۹
آموزش مدل میدان تصادفی شرطی پویای پنهان بر روی دنباله داده‌های قطعه‌بندی نشدهامیر آهوی آتشینکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ارائه روش جدید جهت کالیبراسیون مستقل از نقطه دید برای نمایشگرهای چند ویدئوپرژکتورشهاب الدین عسکریان بجستانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ارائه یک سیستم کنترل پذیرش تماس مبتنی بر پارامتر کیفیت صوت و نرخ مسدود شدن تماس هاهومان منصوری بروجنیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۳۱
الگوریتم طیف‌سنجی همکارانه‌ انرژی کارای مبتنی بر اولویت در شبکه‌های رادیو‌شناختیحامد صادقی فیروزجاکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهبود آزمون استحکام حالت‌مند سیستم‌‌های عامل بی‌درنگ نهفتهراحله شاه پسندکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهینه سازی پهنای باند در ارتباطات صوتیحسین رفیعیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تعیین شباهت فرآیند‌ها با استفاده از شباهت درختیجلال سخدریکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تعیین مکان بهینه تجمیع کننده های داده در زیرساخت اندازه گیری پیشرفته شبکه های هوشمند برقمهسا توسلیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تفکیک و شناسایی خودکار عروق شبکیه مبتنی بر نظریه گرافزهرا غنائیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۵/۰۶/۳۱
زمانبندی اجرای همروند kernel ها در پردازنده های گرافیکیرسول محمدی هفشجانیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سیستم توصیه گر ترکیبی مقیاس پذیر جهت توصیه پرونده ها در شبکه های اجتماعی علمیمهدی نعمت پورکارشناسی ارشددلداری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شبکه های عصبی چند لایه ای با لایه اول هسته ایاحمدنوید غنی زادهکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مدل‌سازی ترافیک نرمال SIP با ماشین وضعیت متناهی جهت تشخیص ناهنجاری در VoIPمهسا حسین پورمقدمکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نمونه برداری مبتنی بر واگرایی رنی، اعمال آن در کاهش داده های حجیمابوالفضل رمضان زاده یزدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
یادگیری الگوریتم امیدریاضی بیشینه بر اساس فیلتر ذراتسورج صادق تباربائیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
کدگذاری ویدئویی جریان تصاویر عمق در فضای بسته با رویکرد حفظ هندسهوحید کیانیدکتری(PhD)هراتی۱۳۹۵/۰۷/۰۸
تامین کیفیت سرویس VoIP در شبکه‏های بی سیم از طریق کنترل پذیرش تماسغصون جواد عبدالکاظم العباسکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل مدیریت تقاضا درشبکه های هوشمند برق با روش نرخ گذاری شخصی و تخصیص انرژیمیخک صمدی کوهیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۰۹/۲۹
تشخیص خودکار وضعیت غیرطبیعی سر مبتنی بر شبکه‌ی عصبی پیچشیمهدی ابوالفضلی اصفهانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۵/۱۰/۰۷
زمانبندی جریان های کاری برای سکوی ابر محاسباتی شامل رایانه های چندهسته ای با رعایت ضرب الاجل و هزینهآرش دلداریدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۵/۱۰/۱۶
بهبود قابلیت اطمینان و زمان کل اجرای وظایف سخت‌افزاری در سکوهای بازپیکربندرضا رمضانیدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۵/۱۱/۰۳
ابداع رمز سبک‌وزن قوی و کارای نرم افزاری برای شبکه‌های حسگر بی‌سیمجابر حسین زادهکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
تصویربرداری روزنه کدشده مبتنی بر معیارهای ارزیابی کیفیت تصویرمینا مسعودی فردکتری(PhD)پوررضا۱۳۹۵/۱۱/۲۱
بهبود تشخیص خطاهای روند کنترلی مبتنی بر امکانات سخت‌افزاری در یک پردازنده‌ چند‌هسته‌ای مدرنحسین الحاج احمدکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مدیریت خودخواهی در شبکه های سیار اقتضائی به منظور تکرار داده با استفاده از یک روش مبتنی بر تئوری بازی ها، الگوریتم های اعتبار محور و پاداش محورنوید صدیقکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۵/۱۱/۳۰
طراحی سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر کلمات کلیدی و قالب‌های SPARQL پویافاطمه میراحمدی چناروئیهکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۵/۱۲/۱۰
طراحی یک شتابدهنده سخت‌افزاری بر روی FPGA برای الگوریتمهای short read mappingمصطفی مرشدیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۵/۱۲/۲۶
حذف نویز برچسب مبتنی بر تلفیق بیزیپارسا باقرزادهکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۶/۰۲/۲۰
مسیریابی مبتنی بر خوشه با الهام از الگوریتم بهینه سازی شعله-پروانهاحمدمحمدکاظم السحیبکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۴/۰۴
استخراج الگوی رفتاری دانشجویان در استفاده از اینترنت با استفاده از تحلیل لاگمرام محمد حلواص اسودکارشناسی ارشدبهکمال۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تشخیص تونل DNS با کمک ماشین بردار پشتیبان چند برچسبیاحمد هاشم مرتضی الموسویکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تشخیص تونل دی ان اس با کمک الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبانمشتاق طالب تالی تالیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تشخیص نفوذ در شبکه با کمک ترکیب الگوریتم ژنیتک و ماشین بردارپشتیبانفقدان عبدالفاضل کاطع الابراهیمیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۶/۰۵/۰۵
کنترل یک ربات متحرک با بازو و ویدئو زنده توسط رسپری پای از طریق اینترنتزید عامر عباس جریوکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۰۵/۰۵
ارائه یک الگوریتم کارآمد جهت رفع پوشش مرزی گره ها در شبکه های حسگر بی سیم با کمک منطق فازىمنتظر طالب نایف نایفکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
ارائه یک روش بهینه جهت استقرار کار امد گره های شبکه حسگر با استفاده از منطق فازی و الگوریتم رقابت استعماریسجاد هادی حسن المحمدکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
سیستم درب هاى هوشمند براى امنیت خانه با استفاده از راسبرى باى 3ناصر عباس حسین حسینکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۱۳
روشی مبتنی بر کم ترین مربعات مقاوم به نویز برای تخمین موقعیت هدف بر اساس TDOAاحمدولید عبد الحمید الاسدیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۶/۰۵/۱۴
بکارگیری الگوریتمPSO برای تولید بهترین قوانین در تشخیص بیماری قلبیازهارحسین عبدالمحسن الکشوشکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دسته بندی کد تصحیح خطا آگاه از ساختار دسته با استفاده از خوشه بندیکوکب رمضان صالح الموسویکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۶/۰۵/۲۱
توسعه و تسریع موجک‌های هندسی وفقی برای فشرده‌سازی با نرخ بالای تصاویر اثرانگشت و شبکیهحمید منصوریدکتری(PhD)پوررضا۱۳۹۶/۰۵/۲۲
یک مدل محاسباتی برای یافتن مرجع ضمیر در زبان عربی در بین چندین جمله مبتنی بر قواعد ادبیات زبان عربیحسین علی شاطی الحریشاویکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
امنیت SMS با الگوریتم های منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوبعباس مونس فرج ثجیلکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۵/۲۴
یک الگوریتم PSO بهبود یافته زمانبندی چند هدفه جریان های کاری در ابر با استفاده از تقویت جمعیت اولیهعامرمنذر جاسم البوشمخیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
یک الگوریتم تکاملی بهبود یافته زمانبندی چند هدفه جریان های کاری در ابر با استفاده از تقویت جمعیت اولیهعلی ارکان هادی العزیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
طراحی وب سرویس های ترکیبی برای ارائه خدمات شهرداریعلی محمدمظفر الحویزیکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۶/۰۶/۰۵
آموزش شبکه عصبی چندلایه با روش توسعه یافته LMS نرمال شدهاحمد رعد سعد الخفاجیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شناسایی عابرین پیاده در تصویر مادون قرمز با استفاده از نقشه برجستگیعلاءمنذر نعمان المجدیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شناسایی و تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از نقشه برجستگیعلی جبر بدن المحمداویکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۳۹۶/۰۶/۱۱
کنترل ازدحام متمرکز در شبکه های ونت با بکارگیری رهیافت بهینه سازیعباس محمد لعیبی الجبرکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۱۱
بهینه‌سازی قوانین روش‌ کلاس‌بندی C5 در بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ژنتیکمفاز الیقین محمد حسون حسونکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۶/۰۶/۱۲
ارائـه یک مدل محاسباتى براى یافتن مرجع ضمیر در زبان عربی در یک جملهزاهرعطانعیم الرفاعیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بهینه سازی انرژی و قابلیت اطمینان در مسیریابی شبکه های بیسیم سیار با استفاده از الگوریتم سینوس کسینوسحیدرجبارسابط احیلیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۱۴
یک مدل پیش بینى تشخیص زود هنگام سرطان خون حاد با استفاده از روش هاى تحلیل ویژگیایناس عبدالرزاق نعیم المنصوریکارشناسی ارشدبهکمال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
شناسایی و پیش بینی مشکلات شبکه با استفاده از روشهای تشخیص ناهنجاریسیف علی مرتضی العکایشیکارشناسی ارشدبهکمال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
شرح‌نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلیحازم محمدعلی عیسی الرکابیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۶/۰۶/۲۰
شرح‌نگاری خودکار تصویر با روش سلسله مراتبیفاضل محمدجواد کاظم العبادیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تعیین ساختار صفحات بتای پروتئین با استفاده از همترازی بهبود یافته ی رشته های بتا و برنامه سازی پویای کارآمدمصطفی سبزه کاردکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بهبود تشخیص میکروآنوریسم با استفاده از شبکه‌های عصبی پیچشینوشین افتخاریکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۶/۰۶/۲۳
ارائه یک الگوریتم افراز و زمانبندی وظایف بلادرنگ با اولویت ثابت در بستر توزیع شده چندهسته ایمجتبی حاتمیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بازنمایی نظرات عامیانه مکتوب با استفاده از ترکیب بردارهای کلمات مشابه به منظور طبقه‏بندی نظراتفریبا یاریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بهینه‏ سازی قرارگذاری گره‏ها (نقاط دستیابی) در شبکه‏ های بیسیم مش با استفاده از الگوریتم پیدایشی و آهن گداختهحیدر صبیح جلوبکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۶/۲۵
زمانبندی جریان‌های کاری ترکیبی با استفاده از روش پیش‌بینی توسعه‌یافته در ابر محاسباتیشهاب نصیری طولازدهیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۵
شبکه های هسته پیچشی برپایه ترکیب محدب هسته های کسینوسیمحمدرضا محمدنیای قرائیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ارائه یک روش جدید برای اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار از منظر ویژگی‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحیسعیده منفرداصطهباناتیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
خوشه‏ بندی جهت حاشیه نویسی تصاویر با استفاده از اطلاعات مکانیمونا ضمیریکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
شناسایی آمبولی ریوی با استفاده از کانتورهای فعال هندسیمجتبی مسعودیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طبقه‌بندی محلی-خطی مبتنی بر جمع‌سپاریمحلا اسمعیلیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کارحمید گوهرجوکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۰۶/۲۶
ارائه روشی جدید به منظور افزایش کیفیت انتخاب الگوهای طراحی GoFراحله رحمتیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تشخیص بدافزارهای اندرویدی مبتنی بر پالایش ویژگی‌های ایستامریم نژادکمالی راوریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مدل سازی مکانی-زمانی زلزله با بهره گیری از ردگیری زیرمفاهیم به یاری روش‌های یادگیری ماشیناکرم طهانکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مقاوم‌سازی روش‌های یادگیری متریک در مقابل داده‌های نویزی و پرترضا آقاپورکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
استفاده از فاصله اقلیدسی و الگوهای صریح مثبت و منفی در شبکه‌های عصبی تک‌لایه و پیچشیرامین زارعی سبزوارکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ترمیم تصاویر عمق به کمک میدان تصادفی مارکوف و یادگیری ماشینشیما حیدریکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعیین نقاط کاری بهینه انرژی-کارایی برای چارچوب ++Phoenixهما شفیعیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تقویت باج افزار با استفاده از واحد پردازنده گرافیکیمحمد بهانکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تولید فایل‌های شاخص معکوس از داده‌های عظیم متنی بر بستر هادوپ با استفاده از روش نگاشت-کاهشاحمد عربکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
سیستم تشخیص نفوذ امضای انعطاف‌پذیر و کارای حافظهیعقوب پوررحمنکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
طبقه بندی زمانی اتصال‌گرا با مدل مارکوف زنجیره‌ای درونیاشکان صادقی لطف آبادیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
یادگیری بی‌نهایت هسته پایدار‌شده با حاشیه نرمسمیر قربانیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
یادگیری متریک مقیاس‌بزرگ برای داده‌های چند‌نماییعلی محمد عزیز الحسینیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ارائه یک روش جدید جهت افزایش کیفیت تشخیص الگوهای طراحی در کدزینب شهبازیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارائه یک روش زمانبندی بهبود یافته جریان‌کاری در محیط‌های ناهمگن برای سیستم‌های پردازش جریانامیر فیروزیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارائه‌ی یک معماری سازگار با داده‌های بزرگ برای تشخیص تقلب خارجیحمید روحانیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهبود امنیت پروتکل CAN برای سیستم‏های نهفته و پیاده سازی آن بر روی FPGAمحمدصادق منفردکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بهینه سازی پهنای باند مصرفی در چند پخشی ویدئو روی SDNمحمد ابراهیم پورکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۲۹
پنهان سازی اطلاعات: ارائه دو روش نشانه گذاری کارا جهت تشخیص و بازیابی ناحیه دستکاری در تصاویر رقمی رنگی و خاکستریبهروز بلوریان حقیقیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تخمین اطلاعات ازدست رفته ناشی از نود dumb در شبکه حسگر ابریسیده فاطمه سیدموسویکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۲۹
سیستم تشخیص فریب وفق‌پذیر مبتنی بر قاعده با هدف مقابله با انواع مبهم‌سازی URLعماد محمودیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
طراحی معماری سرویس AMI مبتنی بر شبکه های نرم افزار محورعلی سیدآبادیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
طراحی معماری مبتنی بر ابر برای ارائه سرویسهای شبکه هوشمند برقمحمدصادق مدیرخراسانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
همترازی خوانش‌های کوتاه RNA با رویکرد مبتنی بر فراداده و بهره‌گیری از واحد پردازش گرافیکیهادی حاجی محمدیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۹
یک پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی کارآمد آگاه از دما برای شبکه‌های بی‌سیم بدنیطاهره سعادت تاج الدینکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۶/۲۹
الگوریتم چند مدلی تعاملی با ضریب تصحیح تخمین ترکیبیرضا نوربخشکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
پیشگیری از اضافه‌بار در سرورهای SIP با استفاده از مدیریت منابعاحمدرضا منتظرالقائمدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۶/۰۶/۳۰
حاشیه نویسی تصویر با ترکیب مدل های کدگذار-کدگشای وابسته به مفهوممیلاد بهرامیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
زمان‌بندی توزیع‌شده عملیات بازپیکربندی در شبکه‌های حسگر بیسیم سلسله‌مراتبیپیمان نعمت الهیدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بهبود یادگیری شبکه هاى عصبى چندلایه با افزودن لایه هاى یادگیر بدون‌ناظرسمیه عبدالحسین رزوقی العبیدیکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۶/۰۷/۰۵
طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده در شبکههای اجتماعی به کمک روشهای پیشبینی پیوند و دستهبندی برای پیشنهاد دوستاحمد علی طالب الخزعلیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۶/۰۸/۰۹
تصمیم گیری هوشمند در لبه شبکه ها در سیستم های سلامتی مبتنی بر IoT با استفاده از محاسبات مهنور معین محمد علی حیدرکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۰۹/۰۱
یادگیری معیار شباهت مقیاس‌پذیر مبتنی بر ساختار دادهداود ذبیح زاده خواجویدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۶/۰۹/۰۳
مطالعه در مورد توزیع نسبت پوشش گراف یائومریم حسن هاشم حصینیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۶/۰۹/۰۴
افزایش امنیت در ابر با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر ویژگی سیاست متن رمزی کارآمدزهراءمنیراحمد الجعیفریکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۹/۲۸
مسیریابی چند ـ مسیره با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ در شبکه‌های حسگر بی سیمیعرب عبداللهکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۰۹/۲۸
ارائه یک چارچوب معنایی یکپارچه برای خلاصه‌سازی ساخت‌یافته نظراتاحسان عسکریاندکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۶/۰۹/۳۰
مولفه اصلی بر روی دسته با هدف آموزش سریع‌تر شبکه عصبی پیچشیعلی حسن اسماعیل الباویکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۶/۱۰/۰۵
یک مکانیزم زمانبندی خواب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری در شبکه‌های حسگر بی‌سیموداد خلف ضریس الصنکورکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۱۰/۰۵
استخراج دنباله‌های اجرایی مطلوب از نگاره‌های رویدادآصف پورمعصومی حسن کیادهدکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۶/۱۰/۱۷
سیستم پیشنهاد دهنده‌ی ترکیبی مبتنی بر سه روش برای پیشنهاد کتابمصطفی حمیدعبدالساده العجمیکارشناسی ارشدانسان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
یک سیستم پالایش مشارکتی برای پیشنهاد کتاب‌ها بر اساس روش‌های مبتنی بر مدل و مبتنی بر حافظه متفاوتمیثم برزان خلف الموسویکارشناسی ارشدانسان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
یک روش مبتنی بر خوشه‌بندی برای انتخاب مورد آزمون در آزمون رگرسیونشماله فضل فتلاویکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۶/۱۰/۱۹
خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگریفراس ریاض مراد الحمدانیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعیین تابع حساسیت طیفی دوربین های عکاسی توسط شبکه عصبیصدیقه چاجیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۶/۱۰/۲۵
شناسایی رانش فرایند در نگاره‌های کسب‌وکار با استفاده از یادگیری عمیقفاطمه خجستهکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۶/۱۰/۲۵
ارائه‏ ی یک دسته‏ بندی جدید برای ضدالگوهامریم قولیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
همکاری محاسبات مه و دروازههای هوشمند در معماری امن و کارآمد برای خانههای هوشمند مبتنی بر IoTسحر احمد مهدی الشمریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تفکیک اجزای تصویر شبکیه با استفاده از توسعه تحلیل مولفه های ریختی به کمک بازنمایی تنک و یادگیری لغت نامهملیحه جاویدیدکتری(PhD)پوررضا۱۳۹۶/۱۱/۱۲
ایجاد تطابق بین چهره‌ها در یک دنباله ویدئویی با استفاده از همجوسی آشکارسازی و ردیابی چهرهمحمدعبدعلی حسین جریوکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۶/۱۱/۱۶
الگوریتم مسیریابی کارا برای شبکه‌های بیسیم حسگردعاء محسن عبدعلی افریجیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ارائه‌ی رویکردی جدید برای مقابله با مسأله‌ی جهش‏ یافته‏ های معادل در آزمون جهشمهدی هوشمندکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ارتقاء دادن یک سیستم روشنایى هوشمند مبتنى بر مفهوم اقتصاد و قابلیت اعتمادحامد عبدمنشد البندهکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
جایگذاری شبکه-آگاه ماشین‌های مجازی بصورت انرژی-کارا در بستر ابرندا محمدیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
چارچوبی چند جریانه برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشهی برجستگیویدا عادلی مسببکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی و تحلیل مقیاس‌پذیری حسگرهای دمای مبتنی بر نوسان‌سازهای حلقه در FPGAهاسپهر ظهورپرالککارشناسی ارشدنوری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
پیاده سازی یک روش خوشه بندی فازی مبتنی بر الگوریتم تکاملی با استفاده از واحد پردازنده گرافیکیداود نصرآبادیکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
توسعه یک سیستم مدیریتی آموزش از راه دور مبتنی بر ابروسام علی باقر ال جاسمکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
موقعیت یابی بهینه دوربین با استفاده از الگوریتم سینوس-کسینوساحمد عبدالرزاق یاسین فتلاویکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بهبود الگوریتم زمانبندی جریان کار EPSM با استفاده از مسیرهای بحرانی جزئییحیی حسن عبیسکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تشخیص دستکاری کپی- انتقال با استفاده از میدان‌های تصادفی مارکوفبهناز الهامی نیاکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۶/۱۲/۱۹
یادگیری مقیاس‌پذیر متریک محلی مبتنی بر روش فعال/غیرفعالبیداء عبدالرضا حمدانکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۷/۰۲/۰۵
جمع‌آوری کارای ترافیک نظارتی شبکه‌های توری بیسیم نرم افزارمحورنعمت اله بیابانیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۲/۲۵
یادگیری متریک مقاوم در برابر داده های پرت با استفاده از تابع زیانRescaled Hingeعلی سالم رشیدکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۷/۰۳/۰۸
کاوش معنایی علایق کاربران از شبکه های اجتماعی با مدل سازی موضوعاتفتانه زرین کلامدکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۷/۰۴/۱۵
الگوریتم ژنتیک براى حل مسئله ى زمانبندی دروس دانشگاهاخلاص غالب عبدالکاظم الجمیلیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۷/۰۵/۱۳
احراز هویت از راه دور مبتنی بر کدگذاری تنک بیومتریک برای دسترسی امن به خدمات اینترنت اشیاءعلی جابر طارش الجعبکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ارائه یک قالب جدید برای به کارگیری و تخصیص پاداش در یک سیستم حسی مشارکتی مبتنی بر تخصیص چندگانه کارهامیلاد داوریکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۷/۰۵/۱۴
مدل پیش بینی کننده کارایی برای پردازنده های قابل پیکر بندیسیده مریم شاهچراغیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۷/۰۶/۰۴
ارائه الگوریتمی مبتنی بر شبکه های نرم افزار محور (SDN) برای مدیریت جابجایی اشیای هوشمند در زیرساخت اینترنت اشیاایمن لفته عبدالله النجاتیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۱
اجرای داده‌های بزرگ در هادوپحسنین مهدی علوان الزبیدیکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری عمیق در بستر داده‌های عظیمسوسن نادری میقانکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مسئله کوتاهترین مسیر در حضور موانع چندضلعی با زاویه چرخش محدود و رعایت حداقل فاصله بین دو چرخش متوالیمحمد رضا رنجبر دیوکتیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
اینترنت اشیا و نقش آن در مدیریت انرژی خانه هوشمندعلی جوادمحمدعلی وتوتکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بهینه سازی تخصیص ترافیک شبکه بر اساس داده های IoT با استفاده از خوشه بندی در شهر هوشمندسامر محسن مطلک ال محیسنکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تخصیص آنلاین گره های مجازی که توسط نرم افزار شبکه تعریف نشده اند به گره های فیزیکی شبکهحسن عطوان هاشم ال مطرکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۸
طراحى وﭙیاده سازى سیستم هوشمند مدیریت انرژی ساختمانعمار حسین احمد الجنابیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۱۸
رویکرد شبکه عمیق با‌استفاده از ویژگی‌های غیرخطی در‌سیستم مغز-رایانه مبتنی بر P300حامد قاضی خانیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بهبود آزمون امنیت نرم افزار مبتنی بر مدل با تولید روشمند مدل آزمونامید مخدومکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ارائه الگوریتم زمانبندی و تخصیص منابع با هدف بهبود کیفیت سرویس در سیستم‌های ابریمحمدعلوان جاسم المطورکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۷/۰۶/۲۵
انتخاب محتوا و مکان‌یابی cache مبتنی بر توزیع کاربران در شبکه نسل پنجم موبایلسعیده آهنگریکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بهبود تحمل‌پذیری اشکال برای مقابله با خرابی از دست رفتن بسته‎‎های بحرانی در شبکه‌های ارتباطی ‌ AFDXفاطمه مسعودی پورکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۰۶/۲۵
خاموش کردن برخی از سلول‌ها(cso) مبتنی بر توزیع زمانی و مکانی کاربران در شبکه نسل پنجم موبایلسمیه بهدانیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۷/۰۶/۲۵
دسته بندی تصاویر کف فلوتاسیون براساس عیار آنتیموان آن ها با آنالیز تصاویرکف به صورت برخطمهراد قربانی مقدمکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
یادگیری برخط فعال/غیرفعال مقاوم در برابر داده‌های پرت با استفاده از تابع زیانRescaled Hingeعقیل شاکرراضی زینیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
یک الگوریتم ابتکاری برای برون‌سپاری محاسبات موجود در جریان‌های‌کاری دستگاه متحرکمهسا شادیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
الگوریتم ژنتیک چند هدفه ترکیبی برای زمانبندی جریان کاری علمیحسین علی موسی المیالیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
الگوریتمی موازی برای کشف موتیف در توالی‌های پروتئینیراحله محمدیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۶
پیش بینی تعداد صفحات بتا براساس ویژگی‌های ساختاری و هم خانواده پروتئین‌هاامیرحسین باب الحکمیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۶
پیشنهاد و ارزیابی لایه ی عملگر پیچشی جدید با بررسی ترتیب محاسبه خروجی های شبکه های عصبی پیچشی جهت افزایش موازی سازیحسین معماریانکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تشخیص رفتار غیر نرمال راننده با استفاده از شبکه عصبی عمیق برروی کامپیوترهای کوچکسیدمحمد حسینیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
جهش‌های کیفیت‌محور از الگوهای طراحی امنیتیعبّاس جوان جعفری بجنوردیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۷/۰۶/۲۶
زمانبندی شبه متحد شده‌ی چندین DAG بی‌درنگ دارای دوره‌ی تناوب روی سیستم‌های چندپردازنده‌ایمسعود شریعتیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۶
طراحی و ساخت یک سیستم هوشمندتشخیص تخلفات وسایل نقلیه ساکن بادوربین متحرکمرضیه محمدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
ارائه روشی نظام مند به منظور توصیف ضدالگوها و نشانه های بدزهرا قویدل یزدیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ارائه یک روش جدید برای اِعمال الگوهای طراحی در کد به منظور بهسازی نرم افزارهانیه خسرویکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بهبود سربار زمانی بازیابی رو به عقب در سیستم‌های نهفته بحرانیسعیده سرحدی نیاکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۰۶/۲۷
دسته‌بندی ریزدانه‌ای پرنده‌هافاطمه بامریکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
کنترل اجرای فرامین براساس اثر متقابل حسگرهاسرارمحمود کاظم العبدلیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مطابقت رشته با شناسایی زیر رشته کم تکرارمنتصر هادی علی اصغر قرمشاهیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
معماری آگاه به IoT برای آمبولانس هوشمندکرار عباس یوسفکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۷
هم‌ترازی چند توالی با استفاده از الگوریتم اسمیت واترمن به صورت موازیمهدی احمد علی الحکیمکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
یک پروتکل احراز هویت گروهی بر روی ساختار چند لایه‌ای برای حفظ حریم خصوصی محیط IOTمیثم ازهر باقر الجبانکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۶/۲۷
استخراج ویژگی‌های متنی و معنایی مؤثر در یادگیری رتبه‌بندی جهت بازیابی اسناد وبمحدثه محجوبکارشناسی ارشدانسان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اینترنت اشیا وروشنایی هوشمند شهری با رویکرد مدیریت بحرانعمار صلاح الدین مهدی الصفارکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تسریع الگوریتم جستجوی همزیستی جانداران در بستر ناهمگن(پردازنده اصلی-پردازنده گرافیکی)محدثه صلواتی زادهکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تشخیص خودکار مکانی – زمانی ناحیه موردتوجهمهناز رضوی سرآسیاکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
روش زمان بندی انرژی آگاه و تعادل بار کارآمد در محیط محاسبات مه برای مراقبت های سلامتبثینه عبدالکریم عبدالامیر الخفاجیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سیستم مراقبت بر سلامت هوشمند برای بیماران پارکینسوناشرف ذنون حسنکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سیستم مراقبت سلامت بر مبنای ابر برای رکوردهای سلامت بیمارانعلی هانی لوزانکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شناسایی رویداد شخصی کاربران از رسانه‌های اجتماعیمریم خدابخشدکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدیریت بهینه انرژی در خانه‎ی هوشمند با در نظر گرفتن افزایش راحتی و اولویت مصرف‌کنندهعلی رضا نظریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۶/۳۱
یک الگوریتم زمان‌بندی گروه‌های جریان کاری تک ساختاری با هدف کاهش هزینه با استفاده از نمونه‌های لحظه‌ای در ابربهروز ذوالفقاریکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
یک روش کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی مقیاس پذیر و امن با ابطال موثر در اینترنت اشیاءصفاء ماجدفخری الشریفیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۶/۳۱
طراحی سیستمی جهت برچسب زنی تعاملی داده ی آموزشی برای کاربردهای تشخیص چهره در محیط های واقعینسیم حمیدی پورکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۷/۰۷
فیلتر بیز مبتنی بر خرد جمعی در حضور نظرات اریببهزاد بختیاریدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
روشی جدید برای کاوش الگوهای طراحی و نشانه ‏های بد در کد منبعبهاره بافنده مایواندکتری(PhD)رسول زادگان۱۳۹۷/۰۸/۲۴
مسیریابی چندپخشی با کمترین هزینه برای شبکه های خودرویی مبتنی بر شبکه نرم افزار محوراحمدجواد کاظمدکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اجرای آگاه از انرژی برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب ++ Phoenixابتسام علی صکر الغالبیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۷/۰۹/۰۷
الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند هدفه ترکیبی برای زمان‌بندی جریان کاری علمیحسن هادی صالحکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۰۹/۱۴
یادگیری هم افزا در شبکه های وفقیسهیلا اشکذری طوسیدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۹/۱۹
روشی مبتنی بر آزمون جهش آگاه از API و تولید داده های آزمون برای آزمون برنامه های بانک اطلاعاتیعباس عاصم مطشر الخفاجیکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۷/۰۹/۲۴
جمع‌آوری داده انرژی کارا با استفاده از چندین پهباد برای کاربردهای بامحدودیت زمانی در شبکه های حسگر بی سیمعلاء طعیمه عبدالکاظم البوصالحدکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۷/۱۰/۰۸
یادگیری SVDD مقاوم با استفاده از تابع زیانRescaled Hingeرسول حسن فنجان مکاصیصکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۷/۱۰/۱۹
مسیریابی بین خودرویی برای انتقال پیام در شبکه ادهاک وسایل نقلیه مبتنی بر شبکه‌ نرم‌افزار محور و رایانش مهناصرعلی نورانیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۱۰/۲۳
ارائه روشی برای ایجاد توازن بار در پروتکل مسیریابی RPL با استفاده از شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) در اینترنت اشیاحیدر کریم عامر الرکابیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مدیریت دمای پردازنده چندهسته‌ای با استفاده از تزریق چرخه‌ی بیکاریازهر علاء عبید البکریکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۷/۱۱/۰۲
یک روش انتخاب حسگر مبتنی بر روش بهینه سازی ازدحام ذرات - PSO - در محیط IoTعباس فاضل ماجودکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تعیین آرایش صفحات بتا در پروتئین های همسان با ایجاد اجماع ساختاریتکتم دهقانیدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۷/۱۱/۰۷
زمانبندی برنامه‌های جریان کاری بر روی ابر با استفاده از ترکیب نمونه‌های براساس نیاز و نمونه‌های لحظه‌اییاسر محمد عبد العابدیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
تابع زیان ترکیبیحمیده حاجی آبادیدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
نگاشت ویژگی وفقی پویانیما صالحی مقدمیدکتری(PhD)منصفی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ارائه سیستم مدیریت سمت بار مبتنی بر نظارت رفتار کاربر در بستر Kaaمهشید مهرنژادکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۷/۱۱/۲۸
استفاده ازالگوریتم بهبود یافته PSO برای تولید قوانین در تشخیص بیماریها بر روی دادههای واقعیمحمد عبدالحرمحمد الشیخ علیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بهبود قابلیت اطمینان و انرژی مصرفی در سیستم‌های نهفته چندهسته‌ای بی‌درنگ با بحرانیت مختلطسیدحسن صادق زادهدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بهینه‌سازی ردپای حافظه‌ی الگوریتم اسمیت-واترمن برای همترازی محلی دنباله‌های زیستی در پردازنده‌های گرافیکی کودامقدادعبدالرحیم حیدر موسویکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۷/۱۲/۰۸
تخمین سیستمهای غیرخطی با وجود نویز غیرگوسی با استفاده از فیلتر ورودی مجهولنسرین صوفیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۸/۰۳/۰۸
سیستم تشخیص زودهنگام آماری مبتنی بر آمار حملات DDoS چندنرخی با استفاده از اندازه ویندوز دینامیکی در محیط‌ ‌‌‌‌های QoSحسن عدنان علوان حلاویکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۸/۰۳/۱۳
شناسایی افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعیفاطمه عباسیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
یادگیری فعال در فضای ورودی و پارامترسیدحسین غفاریاندکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۸/۰۴/۲۹
ارائه روش مبتنی بر اولویت برای زمانبندی پویای ترافیک های حساس به تاخیر در زیرساخت اینترنت اشیافاطمه بنائی هرواندکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۸/۰۵/۰۳
مسیریابی مبتنی بر کیفیت‌سرویس در شبکه‌های هوشمند برق با زیر‌ساخت شبکه نرم‌افزار محورمحمد رضائیدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۸/۰۵/۰۳
پیش‌بینی زمان اجرای برنامه های همروند روی پردازنده-های گرافیکی عام منظورهمحمد بهشتی رویکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعیین پیکربندی بهینه انرژی-کارایی برای پردازنده های قابل پیکربندیمهدی شورابیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۸/۰۶/۲۵
الگوریتم استقرار بهینه ایستگاه‌های پایه هوایی در شبکه‌های نسل پنجم تلفن همراهرؤیا کریمیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۸/۰۶/۲۶
روش مبتنی بر موجودیت های پایگاه دانش برای توسعه پرس و جوزینب خادمکارشناسی ارشدانسان۱۳۹۸/۰۶/۲۶
ارائه یک روش جدید برای اندازه گیری کمّی کیفیت نرم افزار به عنوان سرویسمنیره خدادادکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بهبود فرآیند انتخاب و توصیه آگاه از زمینه خدمات ابری مبتنی بر بازخورد کاربران وبحسین حبیبیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۸/۰۶/۲۷
طراحی شبکه‏ی بهینه‏ساز الهام گرفته از الگوریتم بهینه‏سازی BFGS با حافظه محدودمحمد اعتصامکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
ارائه یک الگوریتم زمان‌بندی نیمه‌افراز شده تحمل‌پذیر اشکال برای سیستم‌های چندهسته ای بی‌درنگ با استفاده از نسخه‌های پشتیبانمصطفی حسین زاده بندبافیهاکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارائه یک روش پیشنهاد مکان با استفاده از یک تکنیک شبکه عصبی مبتنی بر گرافسیما نادری میقانکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
استخراج خودکار شاخص های نرمال رادیوگرافیک از مچ دستنسیم صدیقیکارشناسی ارشدپوررضا۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بازسازی وضوح برتر تصاویر چهره با استفاده از نمایش تٌنُک به کمک نقاط شاخص چهرهزهرا پژیانکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بهبود عملکرد شبکه های فراشناختی با تعلیم تهاجمی-انفعالی و تابع زیان آنتروپی متقاطعمائده کافیان صفریکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تشخیص خطای روند کنترلی با استفاده از یک روش ترکیبی مبتنی بر افزونگی سطح دستورالعمل در پردازنده‌های چندهسته‌ایمهین مرادیانکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی و پیاده سازی چهارچوبی برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان در سیستم پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر در شبکه های هوشمند برقحدیثه کمال غریبیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارائه الگوریتمی برای حل مسئله بیشینه‌سازی تأثیر با هدف افزایش دقتمریم ادینهکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای زمان بندی وظایف جریان کاری علمی روی بستر ابر محاسباتی با محدودیت مهلت زمانی و هدف کاهش هزینه اجراملیحه حریریکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برون‌سپاری کارآمد محاسبات در محیط چند کاربره برای محاسبات لبه‌ای متحرک با استفاده از تئوری بازیمهلا راحتی قوچانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پیاده سازی الگوریتم فشرده سازی تصویر JPEGروی FPGA با استفاده از تکنیک باز پیکر بندی جزئی پویا با هدف کاهش مصرف توانمهدی توکلی کامه علیاکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعیین رابطه‌ی زمان اجرای کرنل‌های CUDA، در حالات حافظه یکپارچه و حافظه غیریکپارچه در پردازنده‌های گرافیکیِ سری TITAN شرکت NVIDIAفاطمه خورشاهیانکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کاهش فضای جستجو برای انتخاب پیکربندی کارای کرنل های منظّم CUDAسعیده پورحسنکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مدیریت منابع در ابر متحدشده با استفاده از بازی‌های کورنو و برتراندندا خراسانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مسیریابی بهینه برای توزیع مرسوله‌های پستی در کشور با استفاده از برنامه‌ریزی خطیمیلاد عدلیکارشناسی ارشدبهکمال۱۳۹۸/۰۶/۳۱
یادگیری فیلترها در شبکه‌های عصبی پیچشی با ترکیب تحلیل تمایزی خطی و خوشه‌بندیسیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیقکارشناسی ارشدهراتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
افزایش کارایی پردازنده‌های گرافیکی با بهبود زمانبندی اجرای کرنل‌های همروندسیدکاظم شکفتهدکتری(PhD)نوری۱۳۹۸/۰۷/۱۱
زمان بندی جریان کاری با هدف کاهش هزینه بر روی ابر محاسباتی با رعایت قابلیت اطمینان و مهلتسمانه سادات موسوی نیکدکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۸/۱۰/۰۱
یادگیری برخط معیار شباهت/ فاصله مقاوم در برابر داده‌های پرت با استفاده از تابع زیانRescaled Hingeامرکریم طعمهکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کاوش اطلاعات برای رفع مشکل محصول سرد در نظرکاویفاطمه پورغلامعلیدکتری(PhD)کاهانی۱۳۹۸/۱۰/۱۷
تحلیل مکعبی احتمالاتی خودکار رمزهای قالبیزهرا اسکندری تربقاندکتری(PhD)قائمی بافقی۱۳۹۸/۱۰/۲۶
طراحی و توسعه یک محیط بازی‌وارسازی آموزشیبهنام بیگ زادهکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تحلیل و طراحی سامانه دیتادیکشنری آماری شهرداری مشهدمرتضی صمدیکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۸/۱۱/۲۶
الگوریتم زمانبندی انرژی کارا و امن برای IoT جهت متوازن سازی انرژی با استفاده از SDNعلی حسین عبداللهکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کاوش احتمالاتی الگوهای طراحی GoF از کد منبعنیلوفر بزرگوارکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تشخیص ناهنجاری در IoT با کمک شبکه های عصبی خود رمزگذاراحمدفهیم مقصودیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
الگوریتم بهینه‌سازی زمان با بودجه برای زمانبندی جریان کار در محیط ابرزهراء کاظم علی العتبیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۱۲/۰۷
زمان‌بندی لیست چند هدفه بهینه‌سازی شده در محیط ابردعاء طالب زیدان المکصوصیکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از شبکه های عصبی عمیقسمیه جعفری هرستانیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۹/۰۲/۲۸
بهبود قابلیت اطمینان با زمان‌بندی تحمل‌پذیر اشکال بی‌درنگ وظایف مستقلابوالفضل قویدلدکتری(PhD)صداقت۱۳۹۹/۰۳/۲۹
تسریع استخراج قوانین دستهبندی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک به کمک موازی‌سازی بر روی پردازنده‌های گرافیکیمعصومه سرولایتیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۹/۰۴/۰۹
ردیابی چند هدفه با استفاده از فیلترهای تعاملی کالمنمریم برادران خلخالیدکتری(PhD)واحدیان مظلوم۱۳۹۹/۰۴/۱۸
انصاف زمانی و بودجه در زمانبندی همزمان چند جریان کاری روی ابر محاسباتیامین رضائیاندکتری(PhD)نقیب زاده۱۳۹۹/۰۴/۲۸
رویکردی معنایی برای پیش‌بینی عملکرد پرس‌وجوسیده پرستو سید جعفرزاده حصارکارشناسی ارشدانسان۱۳۹۹/۰۴/۳۰
پیش بینی زمان اجرای کرنل هم جوشی شده با استفاده از روش های یادگیری ماشینحمید خورشیدیان میانائیکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۹/۰۵/۰۵
ارائه یک روش ترکیبی آگاه از زمینه برای سیستم های توصیه گر مبتنی بر فاکتورگیری ماتریس چندبعدی و روابط هم رخدادی مورد هامرضیه باباپورکارشناسی ارشدبهکمال۱۳۹۹/۰۵/۲۲
یک الگوریتم بهینه‌سازی برای مکان‌یابی گره در شبکه‌های حسگر بی سیمنور عامر عبدالامیر الرماحیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۰۵/۲۹
تطبیق برنامه ریزی درسی بر اساس نیازمندی‌های شغلی با استفاده از متن کاویامیر توکلی حقیقیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
ارائه یک رویکرد جدید برای تشخیص تروجان ها در برنامه های کاربردی اندروید با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشیندیانا طهرانی دهکردیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۹/۰۶/۲۴
یک مکانیسم تجمیع داده کارآمد انرژی مبتنی بر فیلتر کردن ‌داده‌های حسگر در محیط مراقبت‌های سلامتحسین فائز کریمکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مکانیزم مدیریت اعتماد انرژی کارا برای شبکه حسگر بی‌سیم مبتنی بر IoT خوشه‌ایامیر ناصر حسین ال عزوزکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۰۶/۲۹
ارائه یک الگوریتم سریع برای تشخیص میکروستلایت‌ با استفاده از جدول بولینازنین هادی نیاکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۰
روشی خودکار برای تولید آزمون‌های واحد پارامتری خوانا از آزمایه‌های Randoopآیدین اعظم نوریکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۹/۰۶/۳۰
مدیریت منابع شبکه ابرکوچک در شبکه سلولی بر پایه SDNشیرزاد شهریاریدکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۹/۰۷/۰۱
آنالیز شبکه دوبخشی برهم کنش پروتئین- پروتئین ویروس میزبان بر اساس توپولوژی شبکهبابک خورسندغفاریدکتری(PhD)سوادی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
ارائه‌ی الگوریتمی سریع با مصرف حافظه پایین جهت شناسایی میکروستلایت‌هاحسین ساوریکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۹/۰۷/۱۳
ارائه یک روش ایمن احراز هویت مبتنی بر رمزنگاری بدون گواهی و مبتنی بر محاسبات مه برای تضمین ایمنی در محاسبه میزان شهرت وسائل در اینترنت اشیاءضمیاء کاظم جلیل حمیریکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
زمان‌بندی پویای سوئیچینگ ایستگاه‌های پایه برای بهره‌وری انرژی در شبکه‌های 5G سبزاحمد بلال جامیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۰۷/۲۱
مکانیسم مدیریت اعتماد و تخصیص منابع مبتنی بر SDN برای محیط IoT به کمک مهنوار شهید جمعهکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۹/۰۷/۲۱
افزایش بهره وری انرژی در شبکه هوشمند برق با استفاده از شبکه اجتماعی و سیستم های پیشنهاد دهندهحدیثه مرادی ثانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بهبود کارایی شبکه‌های ارتباطی CAN مبتنی بر افزونگی گذرگاهمحمدرضا پورمقدمکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زمانبندی شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه هوشمند برقامید فلاح مهرجردیدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۲۷
چارچوب بازنمایی و ارزیابی مخاطرات امنیتی شبکه‌های کامپیوتریراضیه رضائی صالحدکتری(PhD)قائمی بافقی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
زمانبندی انرژی کارا برای پردازنده‌های چند‌هسته‌ای ناهمسان با مجموعه دستوالعمل یکسان و درنظر گرفتن عدالتباقر سلامیدکتری(PhD)نوری۱۳۹۹/۰۷/۲۹
انتشار اطلاعات در شبکه‏های بین خودرویی با استفاده از خوشه‌ بندی و بازپخش چندهدفهسمیرامیس فروزانفرکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بهبود عملکرد خوشه بندی عمیق مبتنی بر اتوانکدرهدی شادکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تشخیص پیام‌های نامطلوب در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی معنایی - آماریمرتضی قاسمیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
رویکرد شبکه عصبی پیچشی وپشته ای ازاتوانکودرها در طبقه ندی سیگنال های الکتروانسفالوگرافی تصورسازی حرکتیرویا سادات عربشاهیکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مدیریت و بهینه سازی مصرف برق صنایع با اعمال روش های زمان بندی در شبکه هوشمند برقنگین شفیع نژادکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ارائه یک مدل جدید برای توزیع یک مدار کوانتومی با رویکرد کاهش دوربریمینا فتوتیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۹/۰۸/۰۵
روشی سریع برای یافتن میکروستلایت‌ها در توالی ژنوم با استفاده از عملیات منطقیالهه مهرآذینکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۰۸/۰۷
سامانه توصیه گر مبتنی بر خوشه بندی بیز با استفاده از اطلاعات جانبیفاطمه رشیدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۹/۰۸/۱۸
توسعه ی مدل محاسباتی Multi-BSP برای پردازنده ی گرافیکیعلی ریاحیدکتری(PhD)سوادی۱۳۹۹/۰۹/۲۵
ارائهی یک الگوریتم مبتنی بر هوش ازدحامی برای حل مسئلهی جست وجوی رباتیک در محیط ناشناخته و پیچیدهخلیل الرحمان یوسفی درمیانکارشناسی ارشدروحانی۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بررسی اثر بخشی و کارایی سامانه هوشمند مدیریت و رزرو پارکینگ پارکنرزعلی شفقیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بهبود ارزیابی قابلیت استفاده برنامه‌های کاربردی موبایل با استفاده از رویکرد GQMفاطمه حمزه عباس الراشدکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۹/۱۰/۲۴
مکانیسم توزیع هشدار دهنده و نظارت در مورد رویدادهای اعتماد آگاه در اینترنت شبکه های وسایل نقلیهمریم عبدالحسین عزیز الاسدیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۱۰/۲۷
یادگیری توزیع شده در شبکه های تطبیقی براساس گوناگونیعلیرضا نعیمی صدیقدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
طراحی بهینه نقاط دسترسی در شبکه فیبر نوری به کمک روش های بهینه سازیمهدی صاحب مهدی النصراویکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۹/۱۱/۱۱
ارائه یک مدل مدیریت اعتماد مبتنى بر انتولوژى براى شبکه‌هاى توزیع‌شده پویاورود مراد ریسان الشدودکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
تحقق کارای یک الگوریتم یابش متن درون صحنه روی یک سیستم نهفته ناهمگنعلی محمدی بیدختیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۹/۱۱/۲۳
مدل‌سازی ترکیب خودکار و آگاه از کیفیت سرویس‌ها مبتنی بر مسأله پوشش مجموعهمرتضی خانی دهنوئیدکتری(PhD)عربان۱۳۹۹/۱۱/۲۳
پیش بینی احساسات انسانی از طریق یادگیری الگوی مغزصابر میرشاهیکارشناسی ارشدمنصفی۱۳۹۹/۱۱/۲۴
مدیریت بهینه منابع و پیش بینی تولید خورشیدی مبتنی بر زنجیره های مارکف در مالتی میکروگریدریحانه حاجی مهدیزاده زرگردکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ارائه طرحی امن و کارآمد جهت ذخیره سازی، اشتراک‌گذاری و دسترسی به داده‌های پزشکی ذخیره شده بر روی خدمات‌دهندگان ابریمهدی نیکوقدمکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
دیواره آتش سبک‌وزن و توزیع‌شده مقیاس‌پذیر در شبکه‎ نرم‌افزار محور متمرکز بر حملات منع سرویس/منع سرویس توزیع‌شدهحسین پورسامانکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۳۹۹/۱۱/۲۶
جلوگیری از مسیریابی اشتباه اجزاء به کل در شبکه‌های مبتنی بر کپسولعلی اصغری رستمکلائیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص اشیا برای افراد کم‌بینا و نابینامیلاد نیازی رضویکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مجهز کردن شبکه های مولد تقابلی به خودکدگذار جهت افزایش پایداری و کاهش مُدهای از دست رفتهمهدی صیفیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
همگام‌سازی سیستم‌های نهفته مبتنی بر استاندارد IEEE 1588 با هدف کاهش هزینه و بهبود دقتعماد عرفانیان عیدی طوسیکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارائه یک الگوریتم دقیق برای شناسایی میکروستلایت با استفاده از جدول زیر رشته‌های مستعدفاطمه خرم دلکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارائه‌ی الگوریتم‌های جدید مسیریابی برخط و با حافظه‌ی محدود روی مثلث‌بندی دلانیاشکان رضازادهکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارتقای پیش‌پردازش هشدارهای سیستم تشخیص نفوذ به‌منظور بهبود فرآیند همبسته‌سازی هشدار به‌کمک الگوریتم‌های تکاملیزهرا نخعیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پیش بینی شخصیت افراد با استفاده از تحلیل احساسی و معنایی داده های متنی شبکه های اجتماعیحسین حکم آبادیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تشخیص ناهنجاری در جریان داده اندازه‌گیرهای هوشمند شبکه برقسروش امیدوار طهرانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تشخیص هوشمند اختلال نارساخوانی در کودکان فارسی زبان با استفاده از بازی کامپیوتریفاطمه اصغری طولمیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
طراحی فرآیندهای آموزشی برای دانشگاه‌های افغانستان براساس یک چارچوب معماری سازمانی (برای دانشگاه دولتی هرات و دانشگاه خصوصی اشراق)سیدروح الله صادقیکارشناسی ارشدعربان۱۳۹۹/۱۱/۳۰
طراحی یک کارگزار ابری برای اجرای جریانهای کاری مقید به مهلت با استفاده از نمونههای لحظهای و بر اساس تقاضا با هدف کاهش هزینهبهاره تقویکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
طراحی،‌ پیاده‌سازی، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار سیستم بازرسی مبتنی بر اشعه ایکسمیلاد شاه علی رصافکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۳۹۹/۱۱/۳۰
هم ترازی توالی های بلند ژنومی با رویکرد یافتن بلندترین زیرتوالی مشترکسمیرا بابائیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
یک روش مبتنی بر بازی ائتلافی برای اشتراک‌گذاری منابع در بازار اتحادیه‌های ابریپریسا خوشدلکارشناسی ارشدابریشمی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
بهبود عملکرد شناسایی حالات چهره با استفاده از آموزش معادله حالت فیلتر کالمن کانونیکال به کمک فیلتر DLMSوجیهه صالحی نژادکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
بهینه‌سازی مدارات یادگیری ماشین کوانتومی با استفاده از بهینه‌سازی خودکار زیر مدارهاطاهره صالحی معواکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۰
تبادل همکارانه و سریع داده در شبکه‌های دوسطحی NB-IoTسیدمجتبی میرآقاجانیان بابلیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۱۲/۲۳
مکان‌یابی پویای کنترلرها در شبکه‌های نرم‌افزار محور باهدف کاهش هزینه پیاده‌سازی و افزایش قابلیت بقاء با استفاده از الگوریتم اکتشافیعلی عبدی سیدکلائیدکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۹/۱۲/۲۳
مکانیسم انتخاب سر خوشه مبتنی بر PSO با استفاده از خوشه بندی نابرابر در شبکه های حسگر بی سیمنوال عبدالکریم صالح العسکرکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ارائه روشی جهت بازسازی رویدادها در بازرسی جرم‌یابی دیجیتالسمیه سلطانیدکتری(PhD)حسینی سنو۱۳۹۹/۱۲/۲۶
ترکیب شبکه های یادگیر ژرف در شناسایی زودهنگام رتینوپاتی دیابتیسیدامیرمحمد روح الامینیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۰۱/۲۵
یک مدل تشخیص رویداد از داده‌های شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر یادگیری عمیق ترکیبی و رایانش مهعلی گندمیکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعیین سیاست های واسپاری مبتنی بر شبکه نرم افزار محور جهت کاهش تأخیر در شبکه های خودروئی مه یعلاء عباس خضیر خضیردکتری(PhD)حسینی سنو۱۴۰۰/۰۲/۲۸
بررسی وتحلیل پست های تصویرى کاربران درشبکه اجتماعی اینستاگرام با هدف شناسایی افراد تاثیر گذار.وفاء حسن علواندکتری(PhD)واحدیان مظلوم۱۴۰۰/۰۳/۱۰
ترکیب الگوریتم خوشه‌بندی فازی و ژنتیک برای افزایش بهره‌وری انرژی و طول عمر در شبکه‌های حسگر بی‌سیمحسین صفاء قیس الجبوریکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ارائه یک مدل چند مرحله‌ای تشخیص نفوذ برای مقابله با حملات در شرایط کمبود داده آموزشیوائل عباس عبدالحسین ابراهیمکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۰۵/۱۶
برونسپاری محاسبات برای جریانهای کاری چندرسانه ای در سیستمهای ابر موبایل مبتنی بر ابرک با استفاده از الگوریتم NSGA-IIعمار عبدالحسن محمدکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۰/۰۶/۱۶
پروتکل احراز هویت با حفظ حریم خصوصی در شبکه خودروی (IoV)احمدموسی تقی الخلخالیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۰۶/۲۱
یک رویکرد محاسباتی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابریمصطفی عزیز خلف المیاحیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۰۶/۲۱
ناوبری پهپاد خودران چهارموتوره با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق ابتدا-به-انتهاپویان رحمان زاده گرویکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
یک سیستم پرداخت خرده‌فروشی بلادرنگ مبتنی بر هایپرلجرعلی مطیع حامدکارشناسی ارشدعربان۱۴۰۰/۰۶/۲۷
شناسایی زودهنگام اخبار جعلی با استفاده از ویژگی‌های محتواییسجاد رضایی سالانقوچکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
یادگیری توزیع شده از داده‌های جمع‌سپاری شدهعلی گنج بخشکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بهبود تحمل‌پذیری اشکال شبکه‌ ارتباطی CAN مبتنی بر دروازهاسماعیل قدس اللهیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شناسایی کاربران دوقطبی از داده‌های توییترالهام کدخداکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۰۷/۰۷
ارائه یک شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر یادگیری عمیق جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های نسل پنجم و فراتر از آناحسان بلورکاشانیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۰/۰۷/۱۲
تقسیم بندی ضایعات ماده سفید مغز در تصاویر FLAIR و T1-Wبه کمک یادگیری عمیقمهدی صادقی بخیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۰۷/۲۰
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ‬‫ﺑﯽ‬ ‫درﻧﮓ‬‫ﭼﻬﺮه‬ ‫در‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬سیدسجاد اعمیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ارائه یک رویکرد فضایی-زمانی برای انتزاع مدل فرآیندهای دریافت و تحویل بستهیاسر صالح ابادیکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۰/۰۷/۲۵
بهبود کارایی و امنیت و پیش بینی زمان ایجاد بلاک در ناظرها در بلاک چین زنجیره اعتمادسیدسالار قاضیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
تطبیق برنامه درسی دانشجویان با چارت درسی با استفاده از فرایند‌کاویسارا بهشتی زیدانلوکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۰/۰۷/۲۵
رهیافت مبتنی بر گراف و زیرساختارهای همسان برای تعیین توپولوژی مارپیچ های آلفا در تصاویر کرایوالکترون میکروسکوپیبهاره بهکمالدکتری(PhD)نقیب زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۵
یک سیستم توصیه گر قابل توضیح براى پیشنهاد دروس براساس مهارتهای شغلىیاسر محمود یونس الصرافکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۰/۰۷/۲۵
یادگیری شباهت هندسیرضا گدازدکتری(PhD)منصفی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
انتشار تأثیر هدفمند در شبکه‌های‌اجتماعی با در نظر گرفتن بودجه محدودزهرا جوادیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تجمیع داده در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم ترکیبی گرده افشانی گل بهبود یافته و SVMحسین علی غزوان الطائیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تشخیص نفوذ شبکه بر اساس الگوریتم بهینه ساز الهام گرفته از کبوتر و شبکه عصبی LSTM دو جهتهعذاب عزیز عذاب عکیلکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۰/۰۷/۲۷
رویکردی جدید برای تولید داده برای آزمون واسط گرافیکی کاربرعلی باغچه بانکارشناسی ارشدپایدار۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بهبود تشخیص ناهنجاری براساس واگرایی مفهومفاطمه سادات ترابیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
پیش بینی ترکیبی عملکرد پرس وجو بر اساس گراف موجودیت هابنت الهدی هدایتیانکارشناسی ارشدانسان۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری تقویتی براساس ویژگی های وزن دارعلی محسن جاسب الغراویکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی کلاغ بهبود یافته و انتخاب ویژگیرهام جلیل هادی الذبحاویکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تنظیم مبتنی بر کرنل های همجوشی شده با استفاده از تحلیل ایستای برنامه‌های کوداسارا عاقلیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
خودکار سازی تولید آزمون در سطح سیستم مبتنی بر وب معناییمحبوبه دادخواهدکتری(PhD)عربان۱۴۰۰/۰۷/۲۸
شناسایی خودکار اعراب در زبان عربی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیقاحمد عمران فتاحکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مدیریت توان و کانال در شبکه های سلولی D2D با استفاده ازالگوریتم ازدحام ذراتمحمدهادی ضیائی امیریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۰۷/۲۸
یک الگوریتم خوشه بندی کارآمد انرژی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گوزن قرمز در شبکه حسگر بی سیممحمد حیدر عبدالامیرکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بهبود کارآیی شبکه‌های عصبی پیچشی توسط ترکیب الگوریتم‌های سریع و محاسبات تقریبیپریسا اخوان مهدویکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
زمانبندی جریان‌کاری بر روی ابر محاسباتی با استفاده از مسیربحرانی تکرارشونده به منظور کاهش هزینه با رعایت مهلتغزاله خجسته طوسیدکتری(PhD)نقیب زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۹
طراحی، و پیاده سازی و راه اندازی ارتباط تحت پروتکل HARTمحمد نوری پورسرابیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
نمونه برداری اهمیت وفقی همیلتونیسید علی موسویدکتری(PhD)منصفی۱۴۰۰/۰۷/۳۰
یادگیری تقابلی بازنمایی برای خوشه بندی سری‌های زمانیسیدمحمد مددی الموسویکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۰/۰۸/۱۲
بهبود کارایی نگاشت-کاهش توزیع شده جغرافیایی با رویکرد کاهش حجم داده انتقالیسیدسعید میرپورمرزونیدکتری(PhD)سوادی۱۴۰۰/۰۸/۲۷
تشخیص کلاه برداری در کارت های اعتباری با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه‌سازی ملخنور فلیح حسن السهلانیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۱۰/۱۲
ابزاری برای استفاده‌ی موثرتر از قابلیت همروندی در پردازنده‌های گرافیکی عام‌منظورهمازیار برادران سلمانیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ارائه الگوریتم مبتنی بر سطح برای زمان بندی جریان کاری بر بستر ابری با هدف کاهش زمان اجرا و هزینهعلی محسنی ازغندیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۴۰۰/۱۰/۲۰
ارائه یک چارچوب تطبیق پذیر برای پیش پردازش داده های حجیم جریانی و غیرجریانیسیدمحمد رضویدکتری(PhD)کاهانی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
هم‌ترازی کارآمد رشته های ژنومی بلند با استفاده از روش کاهش و شمول تدریجیمحمد احمدیکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۰/۱۰/۲۸
روش تشخیص نفوذ مبتنی بر امضا و با بکارگیری شبکه عصبی کم عمقنضال احمد حمدی جواد قیومجیدکتری(PhD)امین طوسی۱۴۰۰/۱۱/۰۹
تسهیل ارزیابى پاسخ سوالات تشریحى در Moodleتقی عبدالزهره نعمه الحلفیکارشناسی ارشدعربان۱۴۰۰/۱۱/۱۷
توسعه روش تشخیص آلودگی ناشی از فلزات سنگین به کمک رویکرد بایومانیتورینگ مبتنی بر رفتار ماهی‌ها در آب شربآزاده آشوریکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۱۱/۲۳
پرسش و پاسخ بر روی مجموعه داده های ترکیبی (مجموعه داده های ابر داده پیوندی و نیمه ساخت‌یافته)سمیه اسدی فردکتری(PhD)کاهانی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
یادگیری سیگنال‌های آغشته به نویز گوسی و غیر گوسی با فیلتر وفقی توزیع شدهمحمدجعفر کریمی بوانیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
پیدا کردن کوتاه ترین مسیر برای مشاهده یک پاره خطالهه شبانکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۴۰۰/۱۱/۲۵
ارائه یک الگوریتم کارآمد برای شناسایی وارونگی در ژنوم با استفاده از نمایه‌سازی رشته ژنوم مرجعسحر احمددوستکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۷
برون‌سپاری وظایف محاسباتی مبتنی بر یادگیری ماشین در محیط رایانش لبه‌ایسجاد خسرویکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
مدیریت منابع و تخصیص بهینه VMها در شبکه ابری مبتنی بر SDN/NFVهانیه جعفری کندریکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۱/۲۸
روشی برای توسعه‌ی شناسایی فعالیت‌های انسانی بر پایه‌ی ST-GCNفاطمه اکبریکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
دسته بندی داده‌های پزشکی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکمحمد رشید دبیانکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۰۱
طراحی و پیاده‌سازی سیستم سبک وزن تشخیص آنی چندطیفی عابرپیاده برای کاربرد‌های روزانهفرشته آقائی میبدیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۱۲/۰۲
تشخیص بدافزارهای اندروید با استفاده از یادگیری عمیقمینا فعال کلوخیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۲/۰۷
تشخیص اقلام ممنوعه روی‌هم افتاده در توشه مسافر با استفاده از یادگیری عمیقرحیمه نقویکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تشخیص جعل پیوند زدن در تصویر با استفاده از شبکه‌های عصبی پیچشی و الگوریتم ادغام STAPLEآمنه وطن پرستکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۶
تشخیص عابرین با حجاب (چادر) در خودروهای خودرانامیر سعادتیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بهبود فرایند تشخیص و موقعیت یابی خرابی در سیستم های مبتنی بر ریزخدمتزهراء پورفلاح مزرعه ملاکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بهبود دسترسی به وب سایت ها با بهبود خودکار سطح خوانایی آنمحمد نورس حمیدکارشناسی ارشدپایدار۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بهینه‌سازی استقرار دوبعدی و مسیر ایستگاه‌های پایه پهپادی در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاءسیدامیرمحمد ناظمی تربتیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۰/۱۲/۱۸
زمانبندی کارها در محاسبات ابری با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم تکاملی و جستجوی ممنوعهسیدمصطفی امامیانکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مدلی برای غنی سازی ورد نت عربی AWN با جملات اسمی با استفاده از تکنیک خزش وبحسن جمیل مطشرکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مدلی تکرارپذیر برای ارزیابی کیفیت در سامانههای تولید محتوای مشارکتی ناهمزمانفریبا عابدین زاده زارعکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تشخیص خطا در شبکه‌های هوشمند برق مبتنی بر اینترنت اشیاء صنعتی با تحلیل داده‌های PMUمحمداقبال کردیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۵
فرایادگیری برای یادگیری تنک با تعداد نمونه‌ی متوسط از طریق هسته عمیقزهره ادبی فیروزجائیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
ارزیابی کارایی فناوری‌های پردازش داده‌های کلان و جریانی برای اینترنت اشیاء صنعتی جهت تشخیص بلادرنگ رانش مفهوم در کاربرد تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه توربین‌های بادیسینا صمدزاداتحادیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۸
طراحی سیستم‌های کوانتومی توزیع شده با رویکرد کاهش دورنوردی‌های کوانتومیزهره داورزنیدکتری(PhD)زمردی مقدم۱۴۰۱/۰۱/۲۳
ارائه چارچوبی برای نظارت پیشگویانه بر فرآیندهای کسب وکار با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیقعبدالرحمان جلایردکتری(PhD)کاهانی۱۴۰۱/۰۲/۱۸
مدل‌سازی پویای مخاطرات جهت بررسی جزئیات امنیتی و سیستمیمسعود خسروی فارمددکتری(PhD)قائمی بافقی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
تکاملی آگاه به همبستگی برای انتخاب ویژگی در طبقه بندیمطهره نمکینکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
نهان‌نگاری با استفاده از شبکه‌های مولد تقابلیبهناز عبدالهیدکتری(PhD)هراتی۱۴۰۱/۰۵/۱۱
تبدیل شبکه‎‌ی CycleGAN به یک شبکه‌ی بازگشت‌پذیرمسیح ابوالفضلی اصفهانیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۱/۰۵/۱۲
بازیابی موجودیت برای ورودی متنی به کمک شبکه های عصبی عمیقزهرا امیرماهانیکارشناسی ارشدانسان۱۴۰۱/۰۶/۰۶
یک انتخاب ویژگی گروهی و الگوریتم گورکن عسل‌خوار برای تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاریسلام محسن عبدالکاظمکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۱/۰۶/۰۶
یک پروتکل مسیریابی کارآمد انرژی بر اساس الگوریتم شکارچیان دریایی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیمضرغام ابراهیم جابر الطالقانیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۱/۰۶/۰۶
مدلسازی یکپارچه عصبی-شناختی فرایند تصمیم‌گیری ادراکی دو انتخابیسیده الهه ایمانیدکتری(PhD)پوررضا۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بهبود اتکاپذیری مراکز داده با استفاده از پیش‌بینی خرابی منابع ذخیره‌سازیمینا مهدیزادهکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۰۶/۱۶
توصیه به استفاده از الگوهای طراحی GoF به کمک تکنیکهای تعبیه بُرداری با توجه به کد منبعسیده فاطمه کریمیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۰۶/۱۶
مطالعه تجربی و تحلیل بدهی‏های فنی از نوع یادداشت‏های TODO در پروژه‏های متن‏باز آپاچییاسر عبدالامیر محمد السودانیکارشناسی ارشدپایدار۱۴۰۱/۰۶/۱۹
روشی مبتنی بر ویژگی برای تشخیص الگوهای طراحی در کد منبعمریم قولیدکتری(PhD)رسول زادگان۱۴۰۱/۰۶/۲۰
بهینه سازی مشترک استقرار سه بعدی چند ایستگاه پایه پروازی و انرژی انتقال مبتنی بر روش پوشش مجموعهافشین علاقه بندکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۰۶/۲۹
مدیریت منابع در ابر توزیع شده با توسعه ظرف ها بر روی ماشین های مجازیشکیلا ایزدپناهکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
پیش‌بینی مصرف آنلاین مبتنی بر خوشه‌بندی کاربران در شبکه هوشمند برقمرضیه ضیائی نژادکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تولید خودکار آزمون برای ریزسرویس‌ها بر مبنای قراردادهای مشتری‌محورشاهین زاهدی خشکبیجاریکارشناسی ارشدپایدار۱۴۰۱/۰۶/۳۰
حفظ حریم خصوصی کارآمد در کاربردهای دنبال کردن وشمارش افراد در تحلیل ویدئو با استفاده از محاسبات لبه ایفریده پرستارکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ارائه روشی برای استخدام کارجو در سامانه‌های جمع‌سپاری با تأکید بر شفافیت و منصف بودن کارفرماسید جواد بزرگ زاده رضویکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ارائه سیستم پیشنهاد دهنده تعاملی و قابل توضیح مبتنی بر دانش زمینه ایهدیه نادری علافکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بصری‌سازی داده‌های حجم معاملات مبتنی بر خوشه‌بندیجواد جعفریکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بهبود بهره‌وری و تحمل‏‌پذیری اشکال در کنترل‌کننده ماشین‌های کنترل عددی کامپیوتری (CNC)کاوه اکرمیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بهینه سازی مصرف انرژی در شهر های هوشمند با استفاده از روش ترکیبی یادگیری عمیق (CNN-BiLSTM-LSTM)دانیال امیرخانلوکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بهینه‌سازی Grid Trading با یادگیری تقویتیسپیده گوهریکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پیش بینی بهترین نسبت پیکربندی حافظه اشتراکی با حافظه L1 برای کرنل های کودا با استفاده از روش های مبتنی بر یادگیری ماشینامیرحسین ابراهیمیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پیش‌بینی سری‌های زمانی با دنبال کردن تغییرات هم‌بستگیامیدرضا جلال زادهکارشناسی ارشدمنصفی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پیمایش سنجی بصری یک چشمی سریع و مقاوم از طریق شبکه های عصبی عمیقمهدی امجدی کلورکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تخمین تراکم هسته وفقی مبتنی بر مدل GMM و خوشه بندیمحمدصادق احمدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعیین تابع تصمیم مسائل طبقه بندی به کمک تشخیص و کاهش داده های مرزی برای مجموعه داده های بزرگامین اخلاقی مقدمکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حذف وام‌واژه‌های پرتکرار عربی از متون فارسی با استفاده از روش‌های ترجمه ماشینی عصبیفاطمه پاسبان برکیشکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دیواره آتش توزیع شده مبتنی بر شبکه نرم‌افزار محور (SDN) آگاه از توپولوژی، جریان‌ها و سرویس‌های فعال شبکهمجتبی قاسم زادهکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۰۶/۳۱
روشی نوین برای مسئله «حداکثر کردن تاثیر» در شبکه اجتماعی اینستاگرام به کمک هستان‌نگارسمیه سلطانی صدرآبادیکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شبیه سازى کم هزینه و سریع دوربین رویدادى بر پایه ی سیستم های نهفتهعلی ثابت اکبرزادهکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شناسایی و تشخیص اصالت مناطق مشابه در تصویر بر اساس رویکرد چندمقیاسهمناف محمدعلی الحیدریدکتری(PhD)طاهری نیا۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طبقه‌بندی توضیح‌پذیر با یادگیری آنلاین چند الگویی مبتنی بر بسط هسته تنکحسین اسمعیلیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کنترل حرکتی مدل اسکلتی-عضلانی انسان و ربات اسکلت خارجی به کمک یادگیری تقویتیامین اخوان صفارکارشناسی ارشدمنصفی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدیریت پرتفوی مبتنی بر خوش رفتاری سهماحمد قربانی پورکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدیریت هوشمند سمت تقاضا با پیش‌بینی مصرف انرژی خانگی بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیقارغوان ایران خواهکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ناوبری پهپاد چهارموتوره با استفاده از یادگیری تقویتی عمیقامید عقدائیکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هرس مبتنی بر مدل یادگیری ماشین فضای جستجوی پارامترهای مناسب کرنل های کودا با استفاده از سنجه های ایستای کد کرنلمحمد حافظ یاریکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
یک روش کارآمد برای تخصیص منابع محاسبات لبه‌ای با دسترسی چندگانه با استفاده از مکانیزم‌های تطبیق مبتنی بر قرارداد هوشمندسحر پیله ورموخرکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دسته بندی ترافیک شبکه با استفاده از یادگیری ماشین افراطی بهبودیافته و یادگیری عمیقماجده خضیر عبد عبدکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تجمیع روش‌های استخراج ویژگی در کاوش الگوهای طراحی GoF از کد منبعحانیه ساعدیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۰۷/۲۶
برنامه نویسی عصبی تکاملی شبکه های عصبی پیچشی باینری شدهامید صالحی نیاکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۱/۰۷/۲۷
رویکرد مبتنی بر گراف دانش برای انطباق نمایه های علمیسحر رضازاده ساعتلوکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تاثیر بازنمایی بر هرس فضای جستجو در جستجوی شبکه عصبی عمیقسعیده اسلامیدکتری(PhD)منصفی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ارائه یک سامانه توصیه‌گر خبری عصبی بر اساس الگوهای زبانی متنیهه لویست رسول حمد منکوریکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۰۸/۲۵
زمان بندی بار در سطح تجمیع کننده در شبکه ی هوشمند برقسولماز مرادی مقدمدکتری(PhD)نقیب زاده۱۴۰۱/۰۹/۲۳
مهندسی نیازمندی‌های امنیتی نرم‌افزار با بکارگیری استاندارد‌هااحسان الله محمدیکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۴۰۱/۱۰/۰۵
تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی وب سایت مربوط به زنجیره تامین و شبکه جهانی حمل و نقل- بخش زنجیره بلوکیسارا بلوری بزازکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۱۰/۱۴
حل سلسله مراتبی مسائل ساخت با خط‌‌‌کش و پرگار در هندسه‌ی اقلیدسی با نمایش بصری دانش و یادگیری مبتنی بر برنامه‌ی درسیمحمد علی الصعیدیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تولید توضیح برای تطبیق موجودیت های ناهمگن با استفاده از گراف دانشسحر قصابیکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۱/۱۱/۲۴
رویکرد حافظه نهان تطبیقی در شبکه های اینترنت‌‌اشیا نرم‌‌افزار-محور بر پایه ی یادگیری توزیع شدهسمانه شریفدکتری(PhD)یغمائی مقدم۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی وب‌سایت مربوط به زنجیره تامین و شبکه جهانی حمل و نقل- بخش قرارداد هوشمندسید میر محمدمصطفی رحمانیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شبکه کپسول چندالگوییسعید عباسیدکتری(PhD)غیاثی شیرازی۱۴۰۱/۱۱/۲۷
تخمین بدترین زمان اجرا در سیستم های بی درنگ با استفاده از یادگیری عمیقفاطمه عابدینیکارشناسی ارشدارشادی نسب۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تفسیر تصاویر برای افراد مبتلا به اختلالات بینایی با استفاده از یادگیری عمیقترانه قندیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تحلیل آشکارسازی و تخمین کانال در مخابرات بی‌سیم با نویز غیرگوسی با استفاده از یادگیری عمیق و نظریه اطلاعاتیمحمدرضا پورمیردکتری(PhD)منصفی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بازسازی شدت روشنایی تصویر با استفاده از دوربین های رویدادیآرزو رحمتی سلطانقلیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز دینگواسراء محسن وردکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تشخیص حمله انکارسرویس توزیع شده در اینترنت وسایل نقلیه بااستفاده از یادگیری ماشینزهرا جانفداکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ارتقای شبکه‌های وفقی توزیع شده‌ تک/چندوظیفه‌ای به کمک مفهوم نفرین بهینه‌گرعطیه غریبدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی اثرات اطلاعات عمومی بر مجموعه توابع چگالی بازدهی سهام /علی فروزانکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مدیریت محافظه‌کارانه‌ی سبد دارایی‌ها با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینمستوره بیک خراسانیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
توضیح‌پذیری برای تشخیص انواع خطا در داده‌های ساختارمندابوالفضل مهاجری خراسانیکارشناسی ارشدبهکمال۱۴۰۱/۱۲/۱۵
کاهش هزینه مدارهای کوانتومی با تأکید بر کاربردهای یادگیری ماشین کوانتومیمحمد سالاری آلیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۴۰۱/۱۲/۱۸
یک چارچوب ارزیابی ‌نرم‌افزار ‌مبتنی‌ بر ‌جمع‌سپاریزینب ناصرزادهکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بالابردن بهره‌برداری از هسته‌های تنسور با استفاده از تکنیک فشرده‌سازی در ماتریس خلوتمهسا زاهدیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۲/۰۳/۰۳
ذخیره‌سازی امن قراردادهای حوزه ساخت‌و‌ساز بر بستر بلاکچیننسرین غنی خضرکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۲/۰۴/۰۶
ارائه مدلی برای شناسایی زودهنگام عوارض جانبی احتمالی واکسن های جدید از شبکه های اجتماعیفریبا محمدی خواهکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۲/۰۶/۰۸
ارائه روشی ترکیبی براساس مکانیزم توجه و شبکه های عصبی چند شاخه ای جهت بهبود عملکرد شبکه های شمارش جمعیتمهدی هاشمیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
پیاده‌سازی میکروسکوپ محاسباتی به روش تایکوگرافی فوریه در معماری نهفتهرضوان میرکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۲/۰۶/۲۱
یادگیری متر عمیق هماوردانه برای یادگیری صفر-نمونهکرار علی حسین الکعبیدکتری(PhD)منصفی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
ارائه چارچوب یادگیری برای تشخیص و تفسیر طعنه در رسانه های اجتماعیزهرا کیوانلو شهرستانکیدکتری(PhD)کاهانی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
پیش بینی مصرف انرژی برق در منازل مسکونی با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر یادگیری با توجه به رفتار پویای مصرف کنندگان انرژی الکتریکیمهدی یوسفیکارشناسی ارشدارشادی نسب۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ارزیابی دقت شبیه سازی Gem5 برای برنامه های موازی مبتنی بر OpenMP و Pthreads بر روی معماری های چند هسته ای x86 و ARMشذی صبار خلفکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بخش بندی تصاویر با شبکه U_شکل و مکانیزم توجه نظارت شدهنرگس نادی اسدآبادکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بخش بندی تومورهای سرطانی ریه در تصاویر چندحالته PET/CT از دادگان بصری رابطه ایزهرا پورسلطانیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بهبود تحمل‌پذیری اشکال شبکه‌های عصبی عمیق در وظایف طبقه‌بندی ایمنی-بحرانیپویا حسین زادهکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بهبود کیفیت درک رابطه بین کلمات در زبان طبیعی با بکارگیری هوش انسان و هوش مصنوعیوحیده فنائیکارشناسی ارشداله بخش۱۴۰۲/۰۶/۲۹
پیش بینی بازارهای مالی با فرآیند های نورونییاسین حسن پورکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
پیش‌بینی تصادف مشارکتی در شبکه وسایل نقلیه، یک رویکرد یادگیری ماشین مبتنی بر لبههژیر سالاریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تشخیص ناحیه آمبولی ریه با استفاده از شبکه عصبی عمیقسید حسام الدین حسینیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تعمیم پذیری به تغییرات رژیم در بازار‌های مالیسیدنوید قاسمیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طبقه بندی بیماری رتینوپاتی نوزادان نارس مبتنی بر یادگیری عمیق با امکان تفسیر تصمیممرتضی اکبریکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی و پیاده‌سازی لایه‌های کاربردی و اتصال داده پروفی‌باس DP-V1 بر روی FPGAرضا نبی زاده مقدمکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی یک رویکرد مقیاس بندی عمودی و افقی خودکار در محیطهای محاسبات بدون خدمتگزارزهرا رضاییکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی یک کارگزار ابری برای اجرای جریان‌های کاری علمی متناوب و مقید به مهلت با هدف کاهش هزینههدی طاهریدکتری(PhD)ابریشمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
کاوش شبکه اجتماعی اینستاگرام جهت درک احساسات کاربران فارسی زبان نسبت به پارک های ملی ایرانمائده ناصریکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
یک چارچوب ریزدانه و آگاه از محل غیرمتمرکز برای مدیریت حافظه نهان در رایانش بدون سرورمحمد کاهانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارائه روشی کارآمد برای جانمایی و یافتن مسیر پهپاد در شبکه‌های سلولیمحمدجواد ثبوتیدکتری(PhD)حسینی سنو۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ایجاد ابزار برنامه‌نویسی به زبان Ladder Diagram با قابلیت تولید کد خروجی قابل‌نصب بر روی میکروکنترلر STM32حمیدرضا خدادادحسینیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بهبود مصرف انرژی و طول عمر شبکه های حسگر بی‌سیم با الگوریتم Knn، سیستم استنتاج فازی و فشرده‌سازی گلمب رایسشیماء علی حسین سبزیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پیاده‌سازی شبکه عصبی با استفاده از گیت‌های کوانتومی بر روی تصاویر MRIعطا ملکیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پیش بینی سری زمانی مبتنی بر مدل کالمن فیلتر با تنظیم سوگیریفرزان سعیدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تحلیل و شناسایی هوشمند اختلال اتیسم با عملکرد بالا و ویژگی‌های آن از نمونه‌های زبانی متنیمهسا خراسانیدکتری(PhD)کاهانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تشخیص تغییرات عمرانی در تصاویر هوایی با استفاده از شبکه UNet بهبود یافتهمانا امینیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تشخیص طعنه(کنایه) در شبکه اجتماعی توییتر در زبان فارسیفائزه موسوی فردکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
رویکرد مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل اطلاعات زنجیره بلوکی برای پیش‌بینی قیمت رمزارزهامحسن مولائی فرسنگیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۲/۰۶/۳۰
طراحی مدل کنترل دسترسی بر مبنای نقش در سیستم های سلامت هوشمندفرناز کامران فرکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
طراحی و پیاده‌سازی پروتکل پروفی‌باس DP Slave برپایه FPGAامین احمدیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۲/۰۶/۳۰
قیمت‌گذاری منابع سرورهای محاسبات لبه سیار در شبکه‌‌‌های اینترنت اشیاء مبتنی بر محاسبات سبز با استفاده از مدل حراجفاطمه کامرانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
کنترل کیفیت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش ترکیبی در سیستم های مشارکتی آنلاینمهدیه طالب زادهکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
مانتیورینگ و کنترل مصرف انرژی با رویکرد امضای بار، یک سیستم مبتنی بر یادگیری انتقالیفائزه کاهنیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۲/۰۶/۳۰
افزایش تحمل پذیری اشکال ماشین ابزار CNC با کاهش خطای حرارتی و دینامیکیسیدحسین اشرفیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهبود تحمل پذیری اشکال پروتکل LoRaWAN مبتنی بر انتقال آگاه به تداخل کانال ارتباطیرضا رضازادهکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهبود تحمل پذیری اشکال در شبکه‌های حساس به زمانامیرپارسا رحیمیانکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت با استفاده از یادگیری عمیقارمان عربیکارشناسی ارشدمنصفی۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار منازل مسکونی با استفاده از یادگیری‌عمیق در شبکه هوشمند برقمعصومه رفیعی چرمیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۲/۰۶/۳۱
یک توصیه‌گر آگاه از زمینه برای توابع بدون سرورعارف طالب زاده بردسیریکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۲/۰۶/۳۱
طراحی یک سازوکار منصفانه برای مدیریت منابع در اتحادیه ابریفائزه رمضانیدکتری(PhD)ابریشمی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تضمین خدمات در شبکه مبتنی بر قصد با رویکرد کارایی انرژیمحمدصدیق اباذری بژگانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۲/۰۷/۱۳
ارائه الگوریتم هایی برای بهبود ساخت پوشش هندسی مقید به زاویهحسین سلامیدکتری(PhD)نوری بایگی۱۴۰۲/۰۹/۲۶
اصلاح سوگیری در سیستم های رتبه بند بر اساس توزیع نقطه نظراتساناز کشوریدکتری(PhD)صدوقی یزدی۱۴۰۲/۱۰/۰۶
آنالیز تئوری اطلاعاتی نمایش‌های مختلف در الگوریتم حافظه سلسله مراتبی زمان‌مندشیوا صنعتیدکتری(PhD)روحانی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
بهینه سازی الگوریتم 7YoloV به منظور افزایش کارایی برروی سکوی Cortex-M7 برای دسته بندی ریزدانه میوهفرهاد حسن زادهکارشناسی ارشدارشادی نسب۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سیستم تشخیص نفوذ در صنعت برق با استخراج ویژگیبی بی مرضیه رضوان پناهکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۲/۱۱/۰۱
معامله رمزارزها با استفاده از یادگیری تقویتی عمیقزهرا عقلیکارشناسی ارشدفضل ارثی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بازشناسی فرد مبتنی برتصویر با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیقزینب سروریکارشناسی ارشدارشادی نسب۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طبقه‌بندی بیماری‌های ماکولا و بخش‌بندی ضایعه با تلفیق شبکه‌های عصبی پیچشی مبتنی بر توجه و شبکه‌های عصبی بیزینسمانه حسن پورکاریزکیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ٖیک استراتژی کش محتوای شخصی در لبه شبکه: رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق و سیستم‌های توصیه‌گرفرزاد مهرابیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تخمین ترکیبات شیر از اطلاعات طیف‌سنجی با استفاده از مدل یادگیری عمیقیاسمن حسینیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۳/۰۲/۰۵