عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
ارائه یک معماری شناسایی منابع در گرید داوطلبانه نظیربه نظیرتکتم غفاریان مبهوتدکتری(Ph.d)دلداری۱۳۸۹/۱۱/۱۱
اسکلت های Multi-BSP : یک مدل برنامه نویسی سطح بالاتر برای معماریهای چند هسته ایعبدالرضا سوادیدکتری(Ph.d)دلداری۱۳۸۹/۱۱/۱۱
چارچوب یکپارچه و مقیاس‌پذیر برای تحلیل و کاهش ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزیمسعود خسروی فارمدکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۳/۰۳/۱۸
فشرده سازی تصاویر گستره در فضای بسته با رویکرد بازنمایی چندمقیاسه مبتنی بر تجرید هندسی سطوحمهدی آقائی بناد کوکیدکتری(Ph.d)هراتی۱۳۹۳/۰۷/۲۴
مدل اجرایی آگاه از دما برای اسکلت‌های موازی در سیستم‌های چندهسته‌ایمرتضی مرادیدکتری(Ph.d)نوری۱۳۹۳/۱۲/۱۳
مدیریت منابع مبتنی بر کیفیت خدمات در محیط‌های فراگیر ابریعلیرضا صالحاندکتری(Ph.d)دلداری۱۳۹۳/۰۷/۲۶
ردگیری هدف با استفاده از فیلتر ذرات مبتنی بر گراف مسیرسیدامین هاشمیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رسم تصاویر رایانه‌ای واقع‌گرایانه با پویش پرتو‌های تعمیم‌یافتهمحمد احمدی اکبریکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تشخیص و پیوندزنی توام موجودیت های اسمی با استفاده از میدان تصادفی شرطی بر روی چارچوب Hadoopاوات رضاییکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تامین کیفیت سرویس VoIP در شبکه های بی سیم مش با استفاده از مدل تطبیقی کدینگ شبکهحسین خسروی رشخواریدکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۵
پیاده سازی الگوریتم فشرده سازی تصویر JPEG روی FPGA با استفاده از تکنیک پیکربندی مجدد پویا با هدف کاهش مصرف توانمهدی توکلی کامه علیاکارشناسی ارشدنوری۱۳۹۵/۱۰/۲۵
کاهش زمان همگرایی و حفظ حریم خصوصی برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر ابر با استفاده از کدگذاری شبکهاسماعیل شریفیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بهبود پروتکل Open-Flow در شبکه‌های مبتنى بر نرم‌افزار با استفاده از منطق فازىحسین عقیل حسین الاعسمکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
بهینه سازى قرارگذارى گرهها در شبکه هاى مش بی سیم با استفاده از الگوریتم ازدحام ذراتاسامه طالب علیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
زمانبندی نخ‌ها در پردازنده‌های چندهسته‌ای با هدف بهبود معیار حاصل ضرب انرژی در زمان اجرامحمد حاجی بگلودکتری(Ph.d)نوری۱۳۹۶/۰۷/۲۰
زمان‌بندی جریان‌های کاری دسته‌ای با محدودیت زمان و هزینه در ابرهای زیرساختاناهیتا مرواریدیدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تعیین نقطه کار بهینه کارایی انرژی برای سیستم - چندپردازنده همگن مبتنی بر پردازندههای نرمفرشید صمصامی خداداددکتری(Ph.d)نوری۱۳۹۵/۱۱/۰۶
همبسته‌سازی جریان‌های رویداد امنیتی جهت تشخیص حملات چندمرحله‌ای پیچیدهعلی احمدیان رمکیدکتری(Ph.d)قائمی بافقی۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پنهان نگاری مقاوم مبتنی بر SVMزیاد غازی زغیرکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۷/۰۶/۱۱
طراحی یک کارگزار ابری برای اجرای جریانهای کاری علمی متناوب و مقید به مهلت با هدف کاهش هزینههدی طاهریدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ارائه یک روش خود-التیامی برای مقابله با استثناهای حالت غیر مجاز در برنامه های کاربردی اندرویدالهام حایری مهنهکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تقریب توابع توزیع با دیورژانس رنیفرزانه نامدارسیوکیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تحلیل رایانشی ویژگیهای اختلال طیف اتیسم از داده های زبانیمهسا خراسانیدکتری(Ph.d)کاهانی۱۳۹۷/۱۰/۰۶
تخصیص منابع پویا و تطبیق پذیر آگاه از انرژی در محاسبات لبه‌ای سیارسمانه حاجی مهدیزاده زرگردکتری(Ph.d)ابریشمی۱۳۹۵/۰۴/۰۵
آموزش شبکه های عصبی با چند الگو در هر کلاس برای دسته بندی چند کلاسهحسن صفری نادریدکتری(Ph.d)هراتی۱۳۹۷/۱۲/۰۶
شناسایی و بازیابی دستکاری در تصاویر پزشکی مبتنی بر یادگیری ماشین و تبدیل های چند مقیاسی ناهمسانگردفرشته عبادیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بهبود تجزیه طیفی تصاویر ابر طیفی با روش مقاوم به نویز NMF مبتنی بر کرنل و آنتروپی کوانتیزههادی جمشیدی کارگرکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دستیابی به آفلود‌ محاسباتی بهینه در شبکه های پردازش لبه ای سیار پهپادیفرهاد کاظمیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
استفاده از شاخص در هم کارا برای یافتن مینی‌ستلایت‌های دقیق در توالی ژنومرضا بهبودیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۸/۰۶/۱۲
یک مدل معنایی تطبیق پذیر برای بازنمایی مقالات علمینادیه ارمیندکتری(Ph.d)کاهانی۱۳۹۸/۰۹/۲۴
افزایش سرعت توسعه هم‌پوشانی خوانش های بلند گامی در جهت اسمبلی ژنوممهدیه اقدامیدکتری(Ph.d)نقیب زاده۱۳۹۹/۰۲/۳۰
زمانبندی مقید به قابلیت اطمینان سیستم‌های بحرانیت مختلط در سکوهای بازپیکربند چند هسته‌ایصادق صحت بخشدکتری(Ph.d)صداقت۱۳۹۹/۰۵/۱۶
شناسایی و جلوگیری از حمله استنباط عضویت در مدل های یادگیری ماشینالا اکرامی فرددکتری(Ph.d)امین طوسی۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ارائه‌ی یک روش ترکیبی آگاه از زمینه برای پاکسازی داده‌های جریانیمصطفی میرزاییدکتری(Ph.d)بهکمال۱۳۹۹/۰۹/۱۱
ارائه الگوریتمی تقریبی برای جایگذاری ماشین های مجازی روی ماشین های فیزیکی با هدف کاهش مصرف انرژی در محیط ابرزهرا محمودابادیدکتری(Ph.d)نوری بایگی۱۳۹۹/۰۸/۱۸
آنالیز تئوری اطلاعاتی نمایش‌های مختلف در الگوریتم حافظه سلسله مراتبی زمان‌مندشیوا صنعتیدکتری(Ph.d)روحانی۱۳۹۹/۱۲/۱۱
تکمیل گراف دانش با استفاده از یادگیری بازنمود دانشسجاد حقیقت صومعه سفلیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ارائه الگوریتم هایی برای بهبود ساخت پوشش هندسی مقید به زاویهحسین سلامیدکتری(Ph.d)نوری بایگی۱۳۹۹/۱۲/۰۲
استفاده از ساختار های تصادفی درجستجوی معماری عصبیامیرحسین فرزینکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
شمارش تعداد تکرار k-mer ها به صورت موازی با رویکردی بدون قفل و مبتنی بر دیسکجواد کیاءکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارائه‌ی راه‌کاری امن برای احراز هویت در محیط اینترنت اشیاء دارای خدمت‌گزار ابری با استفاده از توابع فیزیکی غیرقابل تکثیرزهرا کریمیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بهبود و ارتقاء روش نشانه گذاری DCT دو سطحی با الگوی فرکانسی بهینه درج نشانهسمیرا شجاعی قندشتنیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۱۷
نهان نگاری ظرفیت بالای اسناد متنی اسکن شده با استفاده از استخراج محتوامهدیه بخشی قالیباف طوسیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بازیابی سریع و دقیق تصاویر با استفاده از انتقال دانش از چند شبکه از پیش آموزش دیده عمیقحسن سلمانکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۱۸
یک سیستم توصیه‌گر خدمات ترکیبی آگاه از الگوندا محمدیدکتری(Ph.d)رسول زادگان۱۳۹۹/۱۲/۲۸
طراحی سیستم مبادله انرژی همتا به همتا مبتنی بر حراجفاطمه مرادیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۴
چارچوب مدیریت بهینه منابع در اینترنت اشیاء بزرگ مقیاسفرناد اهنگریدکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نرمال‌سازی دسته بر اساس پارامترهای تخمین‌زده شده بر روی کل دادگان.علی حسن اسماعیل الباویدکتری(Ph.d)غیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
فیلتر وفقی روی داده های بازه ای -زمانی با عدم قطعیتمیثاق سادات حجازیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فرا یادگیری بهینه‌سازی تصادفی مبتنی بر جهت کاهشی با استفاده از شبکه‌های عصبی هیلبرتاشکان صادقی لطف ابادیدکتری(Ph.d)غیاثی شیرازی۱۴۰۰/۰۴/۱۹
ارائه چارچوب یادگیری برای تشخیص و تفسیر طعنه در رسانه های اجتماعیزهرا کیوانلو شهرستانکیدکتری(Ph.d)کاهانی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
بهینه سازی مصرف انرژی به کمک CSO بر مبنای خوشه بندی در شبکه های سلولیسید محسن صفوی کوهسارهدکتری(Ph.d)مهاجرزاده۱۴۰۰/۰۱/۲۹
یک رویکرد قابلیت گرای مبتنی بر مدل برای تولید آزمایه های واسط گرافیکی کاربری برنامه های موبایلعلی اصغر یاری فرددکتری(Ph.d)پایدار۱۴۰۰/۰۶/۲۲
طراحی و پیاده‌سازی پروتکل پروفی‌باس DPامین احمدیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ساخت عبارت پرسمان برای بررسی سیستماتیک مقالات پزشکی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیقسیدحمید سجادیکارشناسی ارشدانسان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مجازی سازی سیستم های نهفته با در نظر گرفتن واحد پردازنده گرافیکی به عنوان یک عضو اشتراکیرضا فرسیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۰۷/۲۴
ارائه روشی کارآمد برای جانمایی و یافتن مسیر پهپاد در شبکه‌های سلولیمحمدجواد ثبوتیدکتری(Ph.d)مهاجرزاده۱۴۰۰/۰۹/۱۶
قابلیت توضیح دهی در پیشنهاددهنده جامعه اجتماعیحوا علیزاده نوقابیدکتری(Ph.d)بهکمال۱۴۰۰/۰۹/۰۳
یادگیری پیش نمونه های مثبت و منفی از داده های محدودمهسا فضایلی جواندکتری(Ph.d)منصفی۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ارائه معماری تلفیق اطلاعات معنایی چندعامله توزیع شده در بستر معماری ابریرامین رضوانی خراشادی زادهدکتری(Ph.d)کاهانی۱۴۰۰/۰۹/۲۵
ارتقاء شبکه های توزیع شده چند وظیفه ای به کمک مفهوم نفرین برندهعطیه غریبدکتری(Ph.d)صدوقی یزدی۱۴۰۰/۱۰/۰۸
یک توصیه‌گر آگاه از زمینه برای توابع بدون سرورعارف طالب زادهکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۱/۲۴
سنتز تصویر فوندوس در سطح شدّت مشخصی از بیماری رتینوپاتی دیابتیعلی هجرتیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۱۱/۲۸
تخصیص کارای منابع به توابع در محاسبات بدون خدمتگزا رزهرا رضاییکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
پیاده‌سازی میکروسکوپ محاسباتی به روش تایکوگرافی فوریه در معماری نهفتهرضوان میرکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۰/۱۱/۲۸
تولید سری های زمانی مصنوعی با استفاده از شبکه های مولد تقابلی و یادگیری مبتنی بر تفاوتخدیجه صادقیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
روشی مبتنی بر مجموعه در تشخیص آزمایه‌های تصادفاً موفق برای بهبود مکان‌یابی اشکالمحمدمهدی استثناییدکتری(Ph.d)عربان۱۴۰۰/۰۱/۱۶
تحلیل ویژگی های روانی کاربران فارسی زبان اینستاگرام در دوران کرونامرضیه یاوریکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بهبود تحمل‌پذیری اشکال شبکه‌های عصبی عمیق در وظایف طبقه‌بندی ایمنی-بحرانیپویا حسین زادهکارشناسی ارشدهراتی۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شناسایی عوارض جانبی واکسن کووید-19 براساس گزارش های کاربران در شبکه اجتماعی توییترفریبا محمدی خواهکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بخش‌بندی تومور‌‌های سرطانی ریه در تصاویر چند حالته PET/CT از دادگان بصری رابطه ایزهرا پورسلطانیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۰/۱۲/۲۲
تشخیص خودکار طعنه و کنایه در شبکه های اجتماعی در زبان فارسیفائزه موسوی فردکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بهبود تحمل‌پذیری اشکال با آگاهی از توان مصرفی و محدودیت کارایی در FPGAهای مبتنی بر SRAM با استفاده از زمان‌بندی وظایف سخت‌افزاریزهرا شفیعی نیککارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۱/۲۸
مدل قابل توضیح مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تحلیل شواهد در بازرسی فورنسیک دیجیتالطاهره نیری فرددکتری(Ph.d)امین طوسی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بهبود تحمل پذیری اشکال در شبکه‌های حساس به زمانامیرپارسا رحیمیانکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
توسعه ابزار برنامه‌نویسی گرافیکی برای PLCهای مبتنی بر میکروکنترلر MKV31F128حمیدرضا خدادادحسینیکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۰/۱۱/۲۸
پیش‌بینی تصادف مشارکتی در شبکه وسایل نقلیه، یک رویکرد یادگیری ماشین مبتنی بر لبههژیر سالاریکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۰/۱۲/۲۶
بخش بندی تصاویر با شبکه U-شکل و مکانیزم توجه نظارت شدهنرگس نادی اسدابادکارشناسی ارشدروحانی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تضمین سرویس در شبکه مبتنی بر قصد با توجه به مصرف انرژی کارامحمدصدیق اباذری بژگانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۵
قیمت‌گذاری منابع سرورهای MEC در شبکه‌های IoT مبتنی مدل حراجفاطمه کامرانیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۶
مانیتورینگ و کنترل مصرف انرژی مبتنی بر امضای بارفایزه کاهنیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۴۰۰/۱۲/۲۶
کنترل کیفیت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش ترکیبی در سیستم‌های مشارکتی آنلاینمهدیه طالب زادهکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
مدل محاسباتی همگام فدرالی برای شبکه های تطبیقی توزیع شدهفاطمه بارانی برواتیدکتری(Ph.d)سوادی۱۴۰۱/۰۲/۱۹
بهبود تحمل پذیری اشکال پروتکل LoRaWAN مبتنی بر انتقال آگاه به تداخل کانال ارتباطیرضا رضازادهکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۱/۲۷
اصلاح سوگیری در سیستم های رتبه بند براساس توزیع نقطه نظراتساناز کشوریدکتری(Ph.d)صدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۰۶
پیش بینی سری زمانی مبتنی بر مدل کالمن فیلتر با تنظیم سوگیریفرزان سعیدیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ارزیابی خبره‌محور دستاوردهای پژوهشی در حوزه نرم‌افزار با استفاده از جمع‌سپاری مبتنی بر بلاک‌چینمحبوبه فرقانی بجستانیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۱/۲۷
افزایش تحمل پذیری اشکال ماشین ابزار CNC با کاهش خطای حرارتی و دینامیکیسیدحسین اشرفیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
تهیه الزامات امنیتی و نمونه تست برای امنیت API های بکاررفته در سامانه های پرداخت الکترونیکیویدا سناییکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
پیش بینی بازار های مالی با فرآیند های نورونییاسین حسن پورکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
طراحی استراتژی کش مبتنی بر یادگیری تقویتی در لبه شبکهفرزاد مهرابیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۰۶/۲۸
رویکرد مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل اطلاعات زنجیره بلوکی برای پیش‌بینی قیمت رمزارزهامحسن مولائی فرسنگیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طبقه بندی بیماری ROP مبتنی بر یادگیری عمیق با امکان تفسیر تصمیممرتضی اکبریکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۱/۰۷/۲۷
طبقه‌بندی بیماری‌های ماکولا و بخش‌بندی ضایعه با تلفیق شبکه‌های عصبی پیچشی مبتنی بر توجه و شبکه‌های عصبی بیزیسمانه حسن پورکاریزکیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعیین جعلی بودن نظرات کاربران فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از گراف دیداریاسیه بهرامیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ارائه یک چارچوب نرم‌افزاری خودکار برای بهبود تحمل‌پذیری اشکال سیستم‌های نهفته مبتنی بر ARM در برابر خطاهای نرم با استفاده از ارزیابی آسیب‌پذیری در سطح دستورالعملحسین الحاج احمددکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بهبود مدیریت منابع مبتنی بر نگاشت ماشین های مجازی در شبکه‌های نرم افزار محورمحمدامین زارع سلطانیدکتری(Ph.d)حسینی سنو۱۴۰۰/۱۲/۲۴
کاراسازی مصرف منابع با توجه به قوانین فیریک نور در شبیه‌سازی سطح دریا با استفاده از سایه‌زن های گرافیکمحمد دانش اموزکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
استخراج ویژگی تغییرات طیفی مواد غذایی با استفاده از رویکردهای یادگیری نیمه نظارتییاسمن حسینیکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کاوش شبکه اجتماعی اینستاگرام جهت درک احساسات کاربران فارسی زبان نسبت به پارک های ملی ایرانمائده ناصریکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با یادگیری وفقی مبتنی بر تجربهعلی مهریزیدکتری(Ph.d)صدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تولید خودکار عبارات کلیدی در متون زیست‌پزشکیسیده فاطمه طهماسبیکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اتوانکدر تعمیم یافتهراضیه امینیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
پیاده سازی شبکه‌های عصبی با استفاده از گیت‌های کوانتومی بر روی تصاویر MRIعطا ملکیکارشناسی ارشدزمردی مقدم۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پیش بینی مصرف انرژی برق در منازل مسکونی با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر یادگیری با توجه به رفتار پویای مصرف کنندگان انرژی الکتریکیمهدی یوسفیکارشناسی ارشدارشادی نسب۱۴۰۱/۰۷/۲۰
یک سیستم تصمیم‌یار آگاه از الگو برای مهاجرت از سیستم یکپارچه به ریزخدماتشقایق ایزدپناهدکتری(Ph.d)رسول زادگان۱۴۰۱/۱۰/۰۷
ارائه یک راهکار مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص بدافزارهای اندرویدیعلی علیائی طرقبهکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۱۱/۲۵
طراحی یک سازوکار منصفانه برای مدیریت منابع در اتحادیه ابریفایزه رمضانیدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۴۰۱/۰۸/۰۸
تشخیص ناحیه آمبولی ریه با استفاده از شبکه عصبی عمیقسید حسام الدین حسینیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بهبود مصرف انرژی و طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم Knn، سیستم استنتاج فازی و فشرده سازی گلمب رایسشیماء علی حسین سبزیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۰۶/۲۰
زمانبندی کاربردهای مبتنی بر ماتریس خلوت بر روی سیستمهای ناهمگن CPU_GPUاحمد شکرانی بایگیدکتری(Ph.d)سوادی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
یک چارچوب ریزدانه مقیاس‌پذیر غیرمتمرکز برای مدیریت حافظه نهان در رایانش بدون سرورمحمد کاهانیکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
بهینه‌سازی الگوریتم کلونی مورچه‌ها بر اساس یادگیری تعاملی تطبیقی در بستر ناهمگنزینب بهمن ابادیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
طراحی مدل کنترل دسترسی بر مبنای نقش در سیستم های سلامت هوشمندفرناز کامران فرکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
زنجیره تامین امن مبتنی بر بلاکچینمحمدرضا عرب عامریکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
کنترل کیفیت در زنجیره تامین و توزیع مبتنی بر زنجیره بلوکیصادق سوهانیکارشناسی ارشداله بخش۱۴۰۱/۱۱/۰۹
ارائه یک روش آگاه از کیفیت برای درک رابطه بین کلمات در زبان طبیعی با بکارگیری هوش انسان و هوش مصنوعیوحیده فناییکارشناسی ارشداله بخش۱۴۰۱/۰۷/۲۸
بهره‌گیری از شاخص‌سازی و تعیین سریع مکانهای کاندید بر روی ژنوم مرجع جهت استخراج تغییرات کوتاه ژنوم بیمارمحمدرضا یگانه زاددکتری(Ph.d)نقیب زاده۱۴۰۲/۰۲/۰۶
استفاده از عملگرهای یکانی و پایه های اورتونرمال در محاسبات کوانتومی برای آموزش شبکه عصبیالهه حسین زاده اقداشکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تامین قابلیت اطمینان نسبی چند جریانه درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از Cashing توزیع شده پویاملیحه باحکمت مشهددکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۲/۱۰/۱۵
طراحی و پیاده سازی لایه های کاربردی و اتصال داده پروفی باس DP-V1 بر روی FPGAرضا نبی زاده مقدمکارشناسی ارشدنوری۱۴۰۱/۱۲/۲۰