عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
ارائه یک معماری شناسایی منابع در گرید داوطلبانه نظیربه نظیرتکتم غفاریان مبهوتدکتری(Ph.d)دلداری۱۳۸۹/۱۱/۱۱
اسکلت های Multi-BSP : یک مدل برنامه نویسی سطح بالاتر برای معماریهای چند هسته ایعبدالرضا سوادیدکتری(Ph.d)دلداری۱۳۸۹/۱۱/۱۱
چارچوب یکپارچه و مقیاس‌پذیر برای تحلیل و کاهش ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزیمسعود خسروی فارمدکارشناسی ارشدقائمی بافقی۱۳۹۳/۰۳/۱۸
فشرده سازی تصاویر گستره در فضای بسته با رویکرد بازنمایی چندمقیاسه مبتنی بر تجرید هندسی سطوحمهدی آقائی بناد کوکیدکتری(Ph.d)هراتی۱۳۹۳/۰۷/۲۴
مدیریت منابع مبتنی بر کیفیت خدمات در محیط‌های فراگیر ابریعلیرضا صالحاندکتری(Ph.d)دلداری۱۳۹۳/۰۷/۲۶
ردگیری هدف با استفاده از فیلتر ذرات مبتنی بر گراف مسیرسیدامین هاشمیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رسم تصاویر رایانه‌ای واقع‌گرایانه با پویش پرتو‌های تعمیم‌یافتهمحمد احمدی اکبریکارشناسی ارشدسوادی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تشخیص و پیوندزنی توام موجودیت های اسمی با استفاده از میدان تصادفی شرطی بر روی چارچوب Hadoopاوات رضاییکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تامین کیفیت سرویس VoIP در شبکه های بی سیم مش با استفاده از مدل تطبیقی کدینگ شبکهحسین خسروی رشخواریدکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۵
کاهش زمان همگرایی و حفظ حریم خصوصی برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر ابر با استفاده از کدگذاری شبکهاسماعیل شریفیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بهبود پروتکل Open-Flow در شبکه‌های مبتنى بر نرم‌افزار با استفاده از منطق فازىحسین عقیل حسین الاعسمکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
بهینه سازى قرارگذارى گرهها در شبکه هاى مش بی سیم با استفاده از الگوریتم ازدحام ذراتاسامه طالب علیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۶/۰۵/۰۷
زمان‌بندی جریان‌های کاری دسته‌ای با محدودیت زمان و هزینه در ابرهای زیرساختاناهیتا مرواریدیدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تعیین نقطه کار بهینه کارایی انرژی برای سیستم - چندپردازنده همگن مبتنی بر پردازندههای نرمفرشید صمصامی خداداددکتری(Ph.d)نوری۱۳۹۵/۱۱/۰۶
همبسته‌سازی جریان‌های رویداد امنیتی جهت تشخیص حملات چندمرحله‌ای پیچیدهعلی احمدیان رمکیدکتری(Ph.d)قائمی بافقی۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پنهان نگاری مقاوم مبتنی بر SVMزیاد غازی زغیرکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۷/۰۶/۱۱
ارائه یک روش خود-التیامی برای مقابله با استثناهای حالت غیر مجاز در برنامه های کاربردی اندرویدالهام حایری مهنهکارشناسی ارشدپایدار۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تقریب توابع توزیع با دیورژانس رنیفرزانه نامدارسیوکیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تخصیص منابع پویا و تطبیق پذیر آگاه از انرژی در محاسبات لبه‌ای سیارسمانه حاجی مهدیزاده زرگردکتری(Ph.d)ابریشمی۱۳۹۵/۰۴/۰۵
آموزش شبکه های عصبی با چند الگو در هر کلاس برای دسته بندی چند کلاسهحسن صفری نادریدکتری(Ph.d)هراتی۱۳۹۷/۱۲/۰۶
شناسایی و بازیابی دستکاری در تصاویر پزشکی مبتنی بر یادگیری ماشین و تبدیل های چند مقیاسی ناهمسانگردفرشته عبادیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بهبود تجزیه طیفی تصاویر ابر طیفی با روش مقاوم به نویز NMF مبتنی بر کرنل و آنتروپی کوانتیزههادی جمشیدی کارگرکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دستیابی به آفلود‌ محاسباتی بهینه در شبکه های پردازش لبه ای سیار پهپادیفرهاد کاظمیکارشناسی ارشدمهاجرزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
استفاده از شاخص در هم کارا برای یافتن مینی‌ستلایت‌های دقیق در توالی ژنومرضا بهبودیکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۸/۰۶/۱۲
یک مدل معنایی تطبیق پذیر برای بازنمایی مقالات علمینادیه ارمیندکتری(Ph.d)کاهانی۱۳۹۸/۰۹/۲۴
افزایش سرعت توسعه هم‌پوشانی خوانش های بلند گامی در جهت اسمبلی ژنوممهدیه اقدامیدکتری(Ph.d)نقیب زاده۱۳۹۹/۰۲/۳۰
زمانبندی مقید به قابلیت اطمینان سیستم‌های بحرانیت مختلط در سکوهای بازپیکربند چند هسته‌ایصادق صحت بخشدکتری(Ph.d)صداقت۱۳۹۹/۰۵/۱۶
شناسایی و جلوگیری از حمله استنباط عضویت در مدل های یادگیری ماشینالا اکرامی فرددکتری(Ph.d)امین طوسی۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ارائه‌ی یک روش ترکیبی آگاه از زمینه برای پاکسازی داده‌های جریانیمصطفی میرزاییدکتری(Ph.d)بهکمال۱۳۹۹/۰۹/۱۱
ارائه الگوریتمی تقریبی برای جایگذاری ماشین های مجازی روی ماشین های فیزیکی با هدف کاهش مصرف انرژی در محیط ابرزهرا محمودابادیدکتری(Ph.d)نوری بایگی۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تکمیل گراف دانش با استفاده از یادگیری بازنمود دانشسجاد حقیقت صومعه سفلیکارشناسی ارشدکاهانی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
استفاده از ساختار های تصادفی درجستجوی معماری عصبیامیرحسین فرزینکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
شمارش تعداد تکرار k-mer ها به صورت موازی با رویکردی بدون قفل و مبتنی بر دیسکجواد کیاءکارشناسی ارشدنقیب زاده۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارائه‌ی راه‌کاری امن برای احراز هویت در محیط اینترنت اشیاء دارای خدمت‌گزار ابری با استفاده از توابع فیزیکی غیرقابل تکثیرزهرا کریمیکارشناسی ارشدامین طوسی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بهبود و ارتقاء روش نشانه گذاری DCT دو سطحی با الگوی فرکانسی بهینه درج نشانهسمیرا شجاعی قندشتنیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۱۷
نهان نگاری ظرفیت بالای اسناد متنی اسکن شده با استفاده از استخراج محتوامهدیه بخشی قالی باف طوسیکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بازیابی سریع و دقیق تصاویر با استفاده از انتقال دانش از چند شبکه از پیش آموزش دیده عمیقحسن سلمانکارشناسی ارشدطاهری نیا۱۳۹۹/۱۲/۱۸
یک سیستم توصیه‌گر خدمات ترکیبی آگاه از الگوندا محمدیدکتری(Ph.d)رسول زادگان۱۳۹۹/۱۲/۲۸
طراحی سیستم مبادله انرژی همتا به همتا مبتنی بر حراجفاطمه مرادیکارشناسی ارشدیغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۴
چارچوب مدیریت بهینه منابع در اینترنت اشیاء بزرگ مقیاسفرناد اهنگریدکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نرمال‌سازی دسته بر اساس پارامترهای تخمین‌زده شده بر روی کل دادگان.علی حسن اسماعیل الباویدکتری(Ph.d)غیاثی شیرازی۱۳۹۹/۱۲/۲۳
فیلتر وفقی روی داده های بازه ای -زمانی با عدم قطعیتمیثاق سادات حجازیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فرا یادگیری بهینه‌سازی تصادفی مبتنی بر جهت کاهشی با استفاده از شبکه‌های عصبی هیلبرتاشکان صادقی لطف ابادیدکتری(Ph.d)غیاثی شیرازی۱۴۰۰/۰۴/۱۹
بهینه سازی مصرف انرژی به کمک CSO بر مبنای خوشه بندی در شبکه های سلولیسید محسن صفوی کوهسارهدکتری(Ph.d)مهاجرزاده۱۴۰۰/۰۱/۲۹
یک رویکرد قابلیت گرای مبتنی بر مدل برای تولید آزمایه های واسط گرافیکی کاربری برنامه های موبایلعلی اصغر یاری فرددکتری(Ph.d)پایدار۱۴۰۰/۰۶/۲۲
ساخت عبارت پرسمان برای بررسی سیستماتیک مقالات پزشکی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیقسیدحمید سجادیکارشناسی ارشدانسان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
قابلیت توضیح دهی در پیشنهاددهنده جامعه اجتماعیحوا علیزاده نوقابیدکتری(Ph.d)بهکمال۱۴۰۰/۰۹/۰۳
یادگیری پیش نمونه های مثبت و منفی از داده های محدودمهسا فضایلی جواندکتری(Ph.d)منصفی۱۴۰۰/۱۰/۱۹
ارائه معماری تلفیق اطلاعات معنایی چندعامله توزیع شده در بستر معماری ابریرامین رضوانی خراشادی زادهدکتری(Ph.d)کاهانی۱۴۰۰/۰۹/۲۵
سنتز تصویر فوندوس در سطح شدّت مشخصی از بیماری رتینوپاتی دیابتیعلی هجرتیکارشناسی ارشدپوررضا۱۴۰۰/۱۱/۲۸
تولید سری های زمانی مصنوعی با استفاده از شبکه های مولد تقابلی و یادگیری مبتنی بر تفاوتخدیجه صادقیکارشناسی ارشدغیاثی شیرازی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
روشی مبتنی بر مجموعه در تشخیص آزمایه‌های تصادفاً موفق برای بهبود مکان‌یابی اشکالمحمدمهدی استثناییدکتری(Ph.d)عربان۱۴۰۰/۰۱/۱۶
تحلیل ویژگی های روانی کاربران فارسی زبان اینستاگرام در دوران کرونامرضیه یاوریکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بهبود تحمل‌پذیری اشکال با آگاهی از توان مصرفی و محدودیت کارایی در FPGAهای مبتنی بر SRAM با استفاده از زمان‌بندی وظایف سخت‌افزاریزهرا شفیعی نیککارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۱/۲۸
مدل قابل توضیح مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تحلیل شواهد در بازرسی فورنسیک دیجیتالطاهره نیری فرددکتری(Ph.d)امین طوسی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مدل محاسباتی همگام فدرالی برای شبکه های تطبیقی توزیع شدهفاطمه بارانی برواتیدکتری(Ph.d)سوادی۱۴۰۱/۰۲/۱۹
ارزیابی خبره‌محور دستاوردهای پژوهشی در حوزه نرم‌افزار با استفاده از جمع‌سپاری مبتنی بر بلاک‌چینمحبوبه فرقانی بجستانیکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۰/۱۱/۲۷
تهیه الزامات امنیتی و نمونه تست برای امنیت API های بکاررفته در سامانه های پرداخت الکترونیکیویدا سناییکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تعیین جعلی بودن نظرات کاربران فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از گراف دیداریاسیه بهرامیکارشناسی ارشدنوری بایگی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ارائه یک چارچوب نرم‌افزاری خودکار برای بهبود تحمل‌پذیری اشکال سیستم‌های نهفته مبتنی بر ARM در برابر خطاهای نرم با استفاده از ارزیابی آسیب‌پذیری در سطح دستورالعملحسین الحاج احمددکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بهبود مدیریت منابع مبتنی بر نگاشت ماشین های مجازی در شبکه‌های نرم افزار محورمحمدامین زارع سلطانیدکتری(Ph.d)حسینی سنو۱۴۰۰/۱۲/۲۴
کاراسازی مصرف منابع با توجه به قوانین فیریک نور در شبیه‌سازی سطح دریا با استفاده از سایه‌زن های گرافیکمحمد دانش اموزکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با یادگیری وفقی مبتنی بر تجربهعلی مهریزیدکتری(Ph.d)صدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تولید خودکار عبارات کلیدی در متون زیست‌پزشکیسیده فاطمه طهماسبیکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اتوانکدر تعمیم یافتهراضیه امینیکارشناسی ارشدصدوقی یزدی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
یک سیستم تصمیم‌یار آگاه از الگو برای مهاجرت از سیستم یکپارچه به ریزخدماتشقایق ایزدپناهدکتری(Ph.d)رسول زادگان۱۴۰۱/۱۰/۰۷
ارائه یک راهکار مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص بدافزارهای اندرویدیعلی علیائی طرقبهکارشناسی ارشدرسول زادگان۱۴۰۱/۱۱/۲۵
زمانبندی کاربردهای مبتنی بر ماتریس خلوت بر روی سیستمهای ناهمگن CPU_GPUاحمد شکرانی بایگیدکتری(Ph.d)سوادی۱۴۰۱/۰۹/۰۸
بهینه‌سازی الگوریتم کلونی مورچه‌ها بر اساس یادگیری تعاملی تطبیقی در بستر ناهمگنزینب بهمن ابادیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
زنجیره تامین امن مبتنی بر بلاکچینمحمدرضا عرب عامریکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
کنترل کیفیت در زنجیره تامین و توزیع مبتنی بر زنجیره بلوکیصادق سوهانیکارشناسی ارشداله بخش۱۴۰۱/۱۱/۰۹
بهره‌گیری از شاخص‌سازی و تعیین سریع مکانهای کاندید بر روی ژنوم مرجع جهت استخراج تغییرات کوتاه ژنوم بیمارمحمدرضا یگانه زاددکتری(Ph.d)نقیب زاده۱۴۰۲/۰۲/۰۶
استفاده از عملگرهای یکانی و پایه های اورتونرمال در محاسبات کوانتومی برای آموزش شبکه عصبیالهه حسین زاده اقداشکارشناسی ارشدواحدیان مظلوم۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تامین قابلیت اطمینان نسبی چند جریانه درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از Cashing توزیع شده پویاملیحه باحکمت مشهددکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۳۹۲/۱۰/۱۵
یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر کراف دانش برای شباهت معنایی سؤالات عربیعمار ضیاء نور العذاریدکتری(Ph.d)کاهانی۱۴۰۲/۰۳/۲۳
پیش بینی سری های زمانی مالی توسط معادلات حالت عمیق مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفیالهه سلیمانپوردکتری(Ph.d)طاهری نیا۱۴۰۲/۰۲/۲۵
شناسایی تقلب یا ناهنجاری در بلاک‌چین با استفاده از یادگیری انتقالیسمانه پهلوانیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۱/۱۲/۲۵
ارائه یک روش پرس و جو چند کلمه‌ای روی داده های رمزشده ابری با استفاده از یادگیری عمیقزینب عطائیکارشناسی ارشدحسینی سنو۱۴۰۲/۰۶/۲۹
یک کارگزار ابری هزینه کارآمد برای اجرای جریان های کاری علمی به عنوان خدمت با استفاده از منابع درخواستی و رزرودعاء طالب زیدان المکصوصیدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
مدیریت شروع سرد در محیط بدون خدمت‌گزار با استفاده از پیش‌بینی درخواست‌های آیندهعلی پرده شناسکارشناسی ارشدابریشمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارائه روش مهندسی اعلان پیوسته برای سیستم های پاسخگویی خودکار به سوالات پزشکیفاطمه رحیم فرخانیکارشناسی ارشدکاهانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
برونسپاری محاسبات آگاه از کیفیت تجربه در شبکه‌های IoT مبتنی بر زنجیره‌بلوکی توانمند شده با MECمهسا حسین پورمقدمدکتری(Ph.d)یغمائی مقدم۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مدل سازی پویای تعاملی و تقلیدی برای پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفیحمیدرضا مرتضی پوردکتری(Ph.d)صدوقی یزدی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
جایگذاری کاربردهای حالتمند در محاسبات لبه بدون خدمتگزارجلال سخدریدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
پیش‌بینی بار الکتریکی کوتاه‌مدت با استفاده از یادگیری عمیقارمان عربیکارشناسی ارشدمنصفی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بهبود کارایی ضرب ماتریس های خلوت مبتنی بر پردازنده های گرافیکیملیحه حجاربرقیکارشناسی ارشدسوادی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
ارائه یک تابع هزینه بر مبنای دانش سطح بالا برای بخش‌بندی معنایی تصاویر چند کلاسه با کلاس‌های نامتوازن توسط شبکه‌های عصبی عمیقزهرا غناییدکتری(Ph.d)روحانی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
جای‌گذاری و زمان‌بندی کاربردهای جریان کاری دارای حالت تابع به‌عنوان خدمت لبه‌ای‌ با پیکربندی مجدد پویابهروز ذوالفقاریدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
یک سیستم تشخیص نفوذ پیشرفته با استفاده از کاهش ابعاد و یادگیری مجموعه انباشتهعلی محمد حمید الصفاردکتری(Ph.d)نوری بایگی۱۴۰۲/۰۷/۲۰
زمانبندی جریان‌های کاری علمی با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت محدودیت زمان اجرا در محاسبات بدون خدمت‌گزارسیدحیدر جوادیدکتری(Ph.d)ابریشمی۱۴۰۲/۰۹/۰۸
یادگیری تمایزی پیش‌نمونه‌های مثبت و منفیرامین زارعی سبزواردکتری(Ph.d)هراتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
ارزیابی کیفیت فعالیت مبتنی بر ویدئو به تفکیک زیرفعالیت‌ها با استفاده از یادگیری خودنظارتی جهت غنی‌سازی ویژگی‌هامرجان مزروعیدکتری(Ph.d)واحدیان مظلوم۱۴۰۲/۱۱/۱۴
بازشناسی مکان در محیط شهری مبتنی بر روابط مکانی-زمانی اشیاء در ویدئوسعیده یوسف زاده مغانیدکتری(Ph.d)پوررضا۱۴۰۲/۱۱/۱۴
رهیافت تشخیص سویه های باکتریایی به روش مبتنی بر مرجع در نمونه های متاژنومیکلیلی ایران خواهدکتری(Ph.d)سوادی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
ارائه یک مدل آگاه از محرمانگی جهت اشتراک اطلاعات به شکل قابل تصدیق بر بستر بلاکچینمحمد قهریکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارائه یک مدل آگاه از محرمانگی و غیرمتمرکز برای تشخیص حملات فیشینگمحمد مهدی رحیم نیاکارشناسی ارشدامین طوسی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
حفظ حریم خصوصی در ذخیره سازی غیرمتمرکزکیوان وفائیکارشناسی ارشداله بخش۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طراحی چارچوب ممیزی حریم خصوصی یادگیری عمیق از دیدگاه استنباط عضویتحمید کریمخانی زندیدکتری(Ph.d)امین طوسی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بهبود تحمل‌پذیری اشکال مدل‌های LSTM پیاده‌سازی شده بر روی FPGA در برابر اشکال‌های چرخش تک بیتیحسین امینیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارائه چارچوب توضیح مبتنی بر گراف‌دانش برای روش‌های هوشمند تشخیص اختلالات روانیرضا سعیدیدکتری(Ph.d)کاهانی۱۴۰۲/۱۲/۰۷