عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
برنامه نویسی با کوییک بیسیکسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۰
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی پاسکالسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۰
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ :ب‍رای‌ ری‍زک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ع‍م‍ل‍ک‍رسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۱
برنامه نویسی با کوییک بیسیک ویرایش دومسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۷۴
الگوریتم نویسی و برنامه سازی پاسکالسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۱
راهنمایی مدیران فناوری اطلاعات (IT)رضا منصفی۱۳۸۴
نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، و سرویسهای اینترنتی با استفاده از Red Hat Linuxسیدامین حسینی سنوجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۴
سيگنال ها و سيستم هاقدرت سپیدنامعلوم رايانه۱۳۸۵
ريز پردازنده سري اينتلقدرت سپیدنامباغاني۱۳۸۵
شبكه هاي ماهواره ايقدرت سپیدنامعلوم رايانه۱۳۸۵
برنامه نويسي روباتقدرت سپیدنامعلوم رايانه۱۳۸۵
طراحي ديجيتالقدرت سپیدنامباغاني۱۳۸۵
معماري كامپيوترقدرت سپیدنامباغاني۱۳۸۵
حل مسائل ماشين هاي الكتريكيقدرت سپیدنامعلوم رايانه۱۳۸۵
طراحی الگوریتم هامحمود نقیب زادهبه نشر(آستان قدس)۱۳۸۵
شبکه های نسل جدیدمحمدحسین یغمائی مقدمدانشگاه آزاد اسلامی قوچان۱۳۸۶
نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بیسیممحمدحسین یغمائی مقدمجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۶
تحلیل مهندسی مدارعابدین واحدیان مظلومانتشارات نما۱۳۸۶
نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگریبهشید بهکمالسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۱۳۸۶
آموزش الکترونیکیمحسن کاهانیجهاد دانشگاهی۱۳۸۷
سیستم های عامل (مفاهیم و روشها)محمود نقیب زاده۱۳۸۷
شبکه های کامپیوتری و اینترنتمحمدحسین یغمائی مقدم۱۳۸۸
شبیه سازی و برنامه نویسی روبات هامحمدحسین یغمائی مقدمدانشگاه امام رضا (ع)۱۳۸۸
وب معنایی کانادا: فن آوری و نرم افزارفائزه انسانSpringer۱۳۸۸
مجموعه پروتکل TCP/IPمحمدحسین یغمائی مقدمانتشارات دانشگاه امام رضا (ع)۱۳۸۹
Communications in Computer and Information Scienceهادی صدوقی یزدی,رضا منصفیSpringer Berlin Heidelberg۱۳۸۹
واژه نامه رایانه و اینترنتمحمود نقیب زادهبه نشر(آستان قدس)۱۳۹۰
برنامه نویسی به زبان Cسعید ابریشمیجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۰
شبکه های حسگر بیسیممحمدحسین یغمائی مقدمدانشگاه امام رضا (ع)۱۳۹۱
شبکه هوشمند برق و چالش های آنمحمدحسین یغمائی مقدمامید مهر ( شرکت توزیع برق مشهد)۱۳۹۱
نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتریمحمدحسین یغمائی مقدمانتشارات خط اول۱۳۹۱
مدلسازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUPعباس رسول زادگانعلوم رایانه۱۳۹۱
integration of practice-oriented knowledge ttchnology: thends and prospectiveمحمود نقیب زادهSpringer Berlin heidelberg۱۳۹۱
ره آورد یک سفر: مطالعه موردی شبکه های هوشمند برق و انرژی های تجدید پذیر درکشور ژاپنمحمدحسین یغمائی مقدمامید مهر۱۳۹۲
مهندسی نرم افزار:تئوری و کاربردمحسن کاهانی۱۳۹۳
Intelligent Computing, Communication and Devicesمحمود نقیب زادهُSpringer۱۳۹۳
Synthesis and Optimization by Quantum Circuit Description Languageمریم زمردی مقدمSpringer, Berlin, Heidelberg۱۳۹۳
Topics in Intelligent Engineering and Informaticsسیدمجتبی روحانیspringer۱۳۹۳
یادگیری ماشینرضا منصفیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان۱۳۹۴
شهر هوشمندمحمدحسین یغمائی مقدمشرکت توزیع برق مشهد۱۳۹۴
First-Fit Semi-partitioned Scheduling Based on Rate Monotonic Algorithmمحمود نقیب زادهSpringer۱۳۹۴
مرجع کامل شبکه های بی سیم و سیار (اصول، پروتکل ها، معماری، شبیه سازها)سیدامین حسینی سنوانتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۴
سیستم های تصمیم یارمحسن کاهانینشر درخشش۱۳۹۴
ADVANCES IN COMPUTERS: Energy Efficiency in Data Centers and Cloudsحمید نوریElsevier Inc.۱۳۹۴
Powering the Internet of Things With 5G Networksسیدامین حسینی سنوIGI Global۱۳۹۶
برنامه ‌نویسی شی گرا به زبان جاوا برای برنامه نویسان سیصمد پایدار۱۳۹۷
Communications in Computer and Information Scienceهاله امین طوسی,بهشید بهکمالSpringer International Publishing۱۳۹۸
معرفی الگوی مفهومی آموزشسعید ابریشمیمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۸
Data Science: From Research to Applicationهاله امین طوسی,سیدامین حسینی سنوSpringer International Publishing۱۳۹۸
Blockchain Cybersecurity, Trust and Privacyهاله امین طوسیSpringer۱۳۹۸
طراحی، پیاده سازی و استانداردهای متداول در تاسیس مراکز دادهامیرحسین مهاجرزادهجهاد دانشگاهی کرمان۱۳۹۹
Industrial Internet of Thingsمحمدحسین یغمائی مقدمشرکت توزیع نیروی برق مشهد۱۳۹۹
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهامیرحسین مهاجرزادهپیام نور۱۳۹۹
Blockchain Cybersecurity, Trust and Privacyسیدامین حسینی سنو,هاله امین طوسیSpringer۱۴۰۰
آزمایشگاه شبکهامیرحسین مهاجرزادهپیام نور۱۴۰۰
Industry 4.0 Vision for Energy and Materials: Enabling Technologies and Case Studies 1st Editionسارا ارشادی نسبWILEY۱۴۰۱
‍بردازش متن و گفتار فارسیمحسن کاهانیسازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی۱۴۰۱
Impact of Scientific Computing on Science and Societyسیدمجتبی روحانی,هادی صدوقی یزدیSpringer۱۴۰۲
درآمدی بر زبانشناسی رایانشی در زبان عربیمحسن کاهانی۱۴۰۲