برنامه زمانی اولین سمپوزیوم هوش مصنوعی در خدمت بشریت در ادامه ارایه می گردد.

 

 

s1.jpg