نشانی: ایران، خراسان رضوی، مشهد مقدّس، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تلفن: ۳۸۸۰۶۰۵۹-۰۵۱
نمابر: ۳۸۸۰۷۱۸۱-۰۵۱
رایانامه:

لینک کانال گروه مهندسی کامپیوتر در تلگرام