شیوه ی نگارش رساله دکتری

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان دکتری

مواردی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید موقع تسویه حساب پایان نامه رعایت نمایند

در خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی به مجلات معتبر و با کیفیت علمی

آیین نامه جدید دکترا (93/2/22)

اظهار نامه (مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (پست الکترونیک)

قابل توجه دانشجویان دکتری (سقف نمره رساله) (93/2/20)

روال بررسی پیشنهاده رساله دکترا در گروه مهندسی کامپیوتر (93.11.15)

شیوه نامه اجرایی ثبت اختراع به جای مقاله به عنوان مجوز دفاع از رساله

دستور العمل اعطای تحصیلات شرکت در همایش علمی معتبر خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)

نوع و نمره ثبت اختراع

راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره3

شرکت در 4 سمینار قبل از دفاع پیشنهاده

ابلاغ مجوز دفاع از رساله دوره دكتری در نيمسال هفتم تحصيلی

دانشجویان دکتری باید حداکثر تا پایان ترم 4 از پیشنهاده رساله خود دفاع کنند.(93.8.10)